Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Rekonstrukce fary
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2021
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Oprava farní budovy č. p. 2

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Ježíš řekl: „Buďte milosrdní…“ (Lk 6,36)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 22. 2. - 28. 2. 2021
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 20. 2. 2021 v 23:37:27 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá8 hodin
mše svatá - Závišice17 hodin
Středamše svatá17:30 hodin
Čtvrtekmše svatá8 hodin
Pátekmše svatá a adorace (do 19 hodin)17:30 hodin
Sobotamše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
Nedělemše svatá7 hodin
mše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


Ohlášky včetně intencí v PDF

„Dny vzájemných modliteb bohoslovců AKS a farností“
Vzájemné modlitby seminaristů naší diecéze a jednotlivých farností DOO nyní připadnou i na naši farnost. Pro farnost Štramberk je termín v neděli 14. 3. 2021.

Ve Štramberku bude křížová cesta v neděli po skončení mše svaté, která je v 8:30 hodin. V Závišicích bude přede mší svatou.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle.

A dále ohledně postu připomínám, že každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň 1 hodinu.

Vzadu v kostele je rozpis KŘÍŽOVÝCH CEST, prosím napište se na jejich vedení.

KŘÍŽOVÉ CESTY, LETOS KVŮLI CORONAVIRU BUDOU VE ŠTRAMBERKU PO DRUHÉ MŠI SVATÉ! JÁ SE BUDOU PŘESOUVAT DO ZÁVIŠIC, PROTO TO LETOS BUDE JEN NA FARNÍCÍCH. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ, o. Vladimír

Svátost smíření je možné přijmout:
ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého - dle rozpisu bohoslužeb vždy přibližně 30 minut před mší svatou
ve filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje obvykle v úterý (pozor na změny např. pohřeb) vždy přibližně 30 minut před mší svatou nebo dle domluvy.

Možnost svatého přijímaní pro ty kdo nebudou moci zůstat na mši svaté z důvodu omezeného počtu účastníků na mši svaté je:
ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého 10 minut PŘED mší svatou,
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích vždy 10 minut PO mši svaté.

V neděle a zasvěcené svátky je třeba se aktivně účastnit mše svaté skrze televizi, rádio nebo internet.

SVÁTOST SMÍŘENÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je možné přijmout vždy, přede mši svatou dle obvyklého řádu. A nebo se lze domluvit telefonicky, individuálně. Další kněžské služby jako domlouvání pohřbů, svateb, křtů a pomazání nemocnýchse řeší buď na faře osobně a nebo telefonicky - mobil 739002743. o. Vladimír

MŠE SVATÉ jsou od neděle 27. 12. 2020 s ÚČASTÍ LIDU v počtu 10% obsazenosti kostela. To znamení 27 lidí ve farním kostele ve Štramberku a 17 lidí ve filiálním kostele v Závišicích. Přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Na mše svaté je třeba se zapsat pomocí rezervačního systému na webových stránkách farnosti.

Rezervace účasti na mši svaté

Starší lidé ať to udělají přes kontaktní osoby a nebo s pomocí mladších farníků nebo příbuzných či známých. Děkuji za pochopení.
Přednost mají dárci mešních úmyslů. Mohou si více než 7 dní předem předem nahlásit požadované počty osob na mši svatou. Ostatní se mohou na mše svaté rezervovat vždy nejdříve 7 dní před začátkem mše svaté.

ŠTRAMBERK
Eva Davidová - tel. 605 725 236
Karel Váňa - tel. 732 240 863
Jaroslav Dostál - tel. 731 104 938

ZÁVIŠICE
Karolína Najzarová - tel. 739 940 604

Obrázky pro děti jsou v kostele na stolíku v lodi kostele pod kůrem a je tami další pracovní list formátu A4 na dalších devět týdnů.

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu