Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie
Rekonstrukce fary
Večery chval
Kalendář akcí
v Závišicích

Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství dětí 6-11 let
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2024
Ubytování
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Květná neděle 2019 - Závišice

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


vecery chval

Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku

bohosluzby icon

signaly.cz

DM Beskydy

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Fotogalerie
nahled
Datum akce:  21.2.2024
Křížová cesta maminek s dětmi.
nahled
Datum akce:  21.1.2024
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  20.1.2024
Brigáda na půdě fary, kdy se připravovaly sondy pro stavebně-technický průzkum fary.
nahled
Datum akce:  6.1.2024

KDE: kostel sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
KDY: sobota 6. 1. 2024 v 16:00 hod.
KDO: Musica Priboriensis – smíšený pěvecký sbor

Foto: Dominik David

nahled
Datum akce:  30.12.2023
Tradiční vánoční benefiční koncert. Tentokrát byl výtěžek z koncertu určen pro Timoteje Jandu z Veřovic. Výtěžek z koncertu byl 75 543 Kč.
nahled
Datum akce:  26.12.2023
nahled
Datum akce:  30.10.2023
U příležitosti oslavy 300 let kostela byla restaurováno dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Na fotkách se můžete podívat na stav před restaurováním a průběh celé obnovy.
nahled
Datum akce:  29.10.2023
Oslavy byly zahájeny v 10 hodin mší svatou, kterou sloužil o. biskup Martin David. Při mši svaté byla požehnána zrenovovaná socha sv. Jana Nepomuckého a procesní kříž. Mši svatou svým zpěvem doprovodil chrámový sbor a dětská schola. Poté následovalo pohoštění v Kulturním domě.
Odpoledne ve 14 hodin proběhl varhanní koncert v podání Petra Rajnohy. Koncert byl proložený přednáškou pana Josefa Hrčka k historii kostela. Celý slavnostní den byl završen svátostným požehnáním.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.10.2023
Večer chval s Alfou Štramberk v předvečer oslav 300 let od posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  27.10.2023
Pečení koláčů a jiných dobrot.
Foto: Kamila Dostálová, Věra Juračáková
nahled
Datum akce:  8.10.2023
Pásmo „Carlo Acutis – Ajťák Boží“ vytvořené u nás ve Štramberku natočila televize Noe. Koncert včetně prezentace fotografií a rozhovorů s účinkujícími se tak dostane do dalších míst. Vidět v akci kameramany, osvětlovače, zvukaře, režiséra a ostatní bylo nevšedním zážitkem.
Foto: Petr Buzek, Dominik David
nahled
Datum akce:  8.10.2023
V neděli 8. října 2023 proběhl živý přenos mše svaté do TV NOE.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  28.9.2023
Tradičnı́ oslava svátku českého patrona. Začalo se mší svatou v 8:30, následovala pobožnost na hoře Kotouč a celé setkání bylo ukončeno občerstvením v Národním sadu. Letos byla celá akce obohacena ještě o přednášku o historii Národního sadu, kterou si připravil pan Josef Hrček
Horová pouť ve Štramberku je dlouhodobě zahrnuta do národnı́ Poutní a turistické orelské knížky a letos také do letnı́ch výšlapů Poznáváme Česko s lidovci.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  15.9.2023
Církevní škola ve Zlíně pozvala štramberskou scholu, aby hudebním pásmem obohatila v pátek dopoledne žáky a v sobotu večer místní farníky. Nabídnuté školní prostory k ubytování a stravování byly úžasné. Kromě koncertů naši zpěváci navštívili ZOO Lešná a Baťův institut.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  10.9.2023
U příležitosti Dnů evropského dědictví se ve farním kostele uskutečnil koncert Duchovní hudba v dílech barokních o mistrů.
Účinkuje: Renáta Navrátilová (soprán)
Blanka Hrubá (mezzosoprán)
Karolína Blablová (varhany)
Průvodní slovo: Natálie Kučinská
Recitace: Štěpánka Navrátilová
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  2.7.2023
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  24.6.2023
Farní den proběhl v sobotu 24. 6. 2023 opět na farní zahradě ve Štramberku.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  2.6.2023

Foto: Dominik David

Program:
19:00 - 19:40 SCHOLA ZÁVIŠICE
Vystoupení Scholy ze Závišic, poprvé ve Štramberku.

19:40 - 20:00 MŠE F DUR PRO 2 ŽENSKÉ HLASY / J. N. Lemmens
zpěv Renata Navrátilová a Blanka Hrubá

20:00 - 21:00 PŘEDNÁŠKA O HISTORII KOSTELA
přednášející Josef Hrček

21:00 - 22:00 CHRÁMOVÝ SBOR ŠTRAMBERK
Procházka liturgickým obdobím v církevních písních

22:30 - 23:00 ADORACE

nahled
Datum akce:  21.5.2023
Poutní mše svatá, při které byl poprvé použít zrenovovaný procesní kříž. Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  23.4.2023
Koncert při oslavě 25 let Kurzů alfa v ČR, výlet po pražských památkách, hudební pásmo v bazilice sv. Ludmily, zpěv v katedrále sv. Víta a mnoho jiného prožila během tří dnů naše schola.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  5.3.2023
Po vystoupení na CSM a chvilce odpočinku pokračují naši zpěváci a hudebníci v další evangelizaci skrze pásmo Carlo Acutis - Ajťák Boží.
Zavítali tentokrát do Kelče (25. 9. 2022), Starého Jičína (25. 9. 2022), Frýdku-Místku (6. 11. 2022), Sedliště (6. 11. 2022) a Vsetína (5. 3. 2023).
nahled
Datum akce:  3.3.2023
V pěkném rožnovském pastoračním centru prožila Alfa Štramberk třídenní soustředění. Kromě nácviku nových skladeb a předvedení koncertu v místním kostele proběhlo spoustu her a zábavy.
nahled
Datum akce:  25.2.2023
V sobotu 25.2.2023 se v Příboře uskutečnil tradiční děkanátní fobalový turnaj ministrantů.
Atmosféru turnaje zachytil na fotografiích O. Jindřich Švorčík, farář a "příležitostný fotograf".
nahled
Datum akce:  30.12.2022
Krásný benefiční koncert Rybovy České mše vánoční, který představili hudebníci a zpěváci ze Štramberka. Výtěžek z koncertu činil 66 551 Kč. Děkujeme všem hudebníkům, zpěvákům i návštěvníkům.
nahled
Datum akce:  26.12.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  18.12.2022
Dne 18. 12. 2022 v 15:30 ve farním kostele ve Štramberku se konal benefiční adventní koncert, který pořádalo město Štramberk společně s All Brass Band pod záštitou poslance a náměstka hejtmana MSK Bc. Jiřího Navrátila, MBA.
Výtěžek z koncertu byl poslán na sbírku Speciální ortézy pro Johanku.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  11.12.2022
Písňový a dramatický pořad oceněný titulem Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 "Andělové - Boží to poslové". Pořad sestavila PhDr. Anna Hrčková.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  4.12.2022
Adventní koncert Lašského dechového orchestru.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.11.2022
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.11.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.9.2022
FOTO: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  13.8.2022
Alfa Štramberk vystoupila na Celostátním setkání mládeže v Hraci Králové v sobotu 13. srpna 2022.
nahled
Datum akce:  1.7.2022
Téměř půl roku se scházeli účastníci Kurzů alfa pro mládež, aby se vzájemně lépe poznali, obohatili se křesťanskými hodnotami a nacvičili pásmo o Carlu Acutisovi. Zpěváci a hudebníci měli možnost být spolu při přednáškách, hudbě, sportu i zábavě.
nahled
Datum akce:  25.6.2022
Všechna dětská společenství se potkala u Bajerů v Závišicích a měla možnost si zajezdit na koních apod.
nahled
Datum akce:  12.6.2022
Foto: Nela Franková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.6.2022
Nejnovější pásmo naší scholy a účastníků Alfa kurzů o blahoslaveném Carlu Acutisovi. Tentokrát se představili v kostele v Kopřivnici. Další informace o nich najdete na webu alfastramberk.cz.
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.6.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.5.2022
Poutní mše svatá a odpolední pásmo naší scholy a účastníků Alfa kurzů. Další informace o nich najdete na webu alfastramberk.cz.
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  22.5.2022
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  15.5.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  14.5.2022
Tradiční děkanátní fotbalový turnaj.
Foto: Jana Machovská
nahled
Datum akce:  24.4.2022
V neděli 24. 4. 2022 od 14 hodin Závišicemi projížděl koňský povoz s našim panem farářem a kapelou. Chtěli jsme vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara.

Plánovaná trasa:
1. zahájení u kostela (pak směr hasič. zbrojnice)
2. zastávka - pan Antonín Váňa
3. zastávka - pan Slávek Dostál
4. zastávka - pan Zdeněk Vajda
5. zastávka - paní Jaromíra Hajdová
6. zastávka - Sykalovi č. 359
7. zastávka - Lukáš Navrátil (statek)
8. zastávka - Vojkůvkovi (rozcestí)
9. zastávka - u lávky Lukáš Krištofik (Kreml)
10. zastávka - paní Kuběnová (pod hřbitovem)
11. zastávka - Gajduškovi č. 229
13. zastávka - Macháčkovi č. 155
14. zastávka - Lichnovští (Padol)
15. zastávka - Hanzelkovi (statek)
16. zastávka - Michálkovi (u lesa)
17. zastávka - Macháčkovi (pod kapličkou)
18. zastávka - Martin Lichnovský (kravín)
19. ukončení - Jiří Bajer (Paseky)
nahled
Datum akce:  24.4.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  19.3.2022
Zaházet průzkumné sondy, připravit chodník ubytovaným migrantům a vyklidit suť byly hlavní cíle brigády. Protože se sešly více než dvě desítky silných lidí, přemístily se také náhradní střešní tašky z fary do věže kostela a provedly se další terénní úpravy a úklidové práce.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  5.3.2022
Během února, března a dubna se připravovalo a upravovalo ubytování na faře pro uprchlíky z Ukrajiny.
nahled
Datum akce:  8.1.2022
Foto: Jana Machovská
nahled
Datum akce:  26.12.2021
nahled
Datum akce:  28.11.2021
Benefiční adventní koncert All Brass Band - 28. 11. 2021 v 15:30 hodin - kostel sv. Kateřiny.
Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc Natálce Hlavinkové.

Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.11.2021
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  17.10.2021
Dětská schola uspořádala v naší farnosti Misijní koláč na podporu Papežského misijního díla dětí. S pomocí laskavých farníků napekla mnoho dobrot, nabalila 120 balíčků a nabídla je v neděli po mši svaté. Vybraná částka 17 846 Kč pomůže dětem v chudých oblastech světa. Všem dárcům i připravovatelům Pán Bůh zaplať.

Foto: Petr Buzek, Dominik David
nahled
Datum akce:  3.10.2021
Letos uplynulo již 90 let od narození a 30 let od úmrtí P. Pavla Hyvnara ze Závišic, kněze a děkana novojičínského. Společně jsme oslavili jubilea tohoto vzácného kněze a také jeho bratra, JUDr. Václava Hyvnara (1922 - 2001), který za své celoživotní dílo obdržel Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva od prezidenta ČR Václava Havla a vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy pro Církev od papeže Jana Pavla II. Na P. Pavla a jeho bratra Václava jsme společně zavzpomínali v neděli 3. 10. 2021 v 10 hodin děkovnou mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích. Po mši svaté následoval společný oběd, posezení a koncert.
nahled
Datum akce:  28.9.2021
Tradiční Svatováclavská horová pouť pořádaná spolkem Orel Štramberk tentokrát vedená moderátorem TV Noe a knězem Mariánem Pospěchou.

Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.9.2021
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.8.2021
nahled
Datum akce:  15.8.2021
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  17.7.2021
Skauti se zapojili do bouracích prací na faře.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  1.7.2021
Od ledna do června se pracovalo v orelské klubovně na Farní zahradě, aby místnost s kuchyňkou mohla od letních prázdnin sloužit farním společenstvím, což se vydařilo.
nahled
Datum akce:  26.6.2021
Přátelské posezení při nádherném počasí, výborné jídlo a pití, svěcení nové klubovny a stanů s posezením, písně hudební skupiny Ogaři, tak vypadal farní den. K tomu fotbalový zápas rodin, jízda na koních, skákací hrad, hry, soutěže a tombola pro děti.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  13.6.2021
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.6.2021
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.5.2021
Farníci tentokrát zavítali na 2 dny do Libereckého kraje. V bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí nechali posvětit sochu sv. Zdislavy, přespali v Raspenavě, navštívili poutní místo v Hejnicích a zájezd zakončili ve skalách Drábských světniček.

Foto: Dominik Faustus (DLTM), Petr Buzek, Kamila Dostálová
nahled
Datum akce:  14.5.2021
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  27.11.2020
Průběh celé rekonstrukce Staré věže na fotografiích.
Foto: Jan Petráš, Dominik David
nahled
Datum akce:  26.11.2020
Malí pomocníci s kbelíky zaplnili amfiteátr a jeho okolí, aby posbírali odřezky z nových trámů a z nové střechy. Starší uklidili nepořádek po celém lešení a pomohli vynosit firmě Teslice nepotřebný materiál z dokončené Staré věže.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  26.11.2020
Ukládání probíhalo ve 2 dnech. Nejdříve se 26. 11. připravily do schránek všechny dokumenty. Celke jsou 3 tubusy - město Štramberk, farnost a firma Teslice - realizátor rekonstrukce. Následně pak v pátek odpoledne byly tyto schránky umístěny přímo do makovice Staré věže.
nahled
Datum akce:  13.10.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.10.2020
Na dvou brigádách se postupně vystřídalo 40 ochotných brigádníků, kteří odnosili z amfiteátru na náměstí několik tun nevyužitelného materiálu ze shozené Zvonice. Děkujeme všem za pomoc i za finanční dary.
nahled
Datum akce:  20.9.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.9.2020
Letos jsme vyrazili na Horu Matky Boží v Králíkách, pak jsme se vypravili do Muzea řemesel v Letohradě a celý zájezd jsme zakončili mší svatou v Neratově. Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie dostal druhou šanci. Úžasné místo, které nemá obdoby.
nahled
Datum akce:  27.6.2020
Těsně před prázdninami se sešli při krásném počasí na Farní zahradě farníci ke vzájemnému povzbuzení a povykládání si. Děti seznámila se svým životem svatá Zdislava oslavující letos 800 let od svého narození.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  21.6.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  30.1.2020
Více než tři desítky dětí a jejich rodičů z naší farnosti přijely na tradiční chalupu dětské scholy. Tento 10. ročník proběhl tentokrát v Beskydech nedaleko Radhoště.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  17.1.2020
Na fotkách najdete aktuální stav místností, které by mohly v budoucnu sloužit pro setkávání farníků, stav půdy a sklepní místnosti pro případné budoucí WC pro amfiteátr.
nahled
Datum akce:  4.1.2020
Smíšený pěvecký sbor Musica Priboriensis provedl novoroční koncert sestavený z vybraných duchovních písní vánočního repertoáru tzv. Příborského kancionálu.
nahled
Datum akce:  29.12.2019
Výtěžek byl věnován Terezce Bartoňové z Mořkova. Na programu byly části Rybovy České mše Vánoční a pásmo koled Václava Fišera s názvem "Vánoční"
nahled
Datum akce:  26.12.2019
nahled
Datum akce:  26.12.2019
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  14.12.2019
Koncert pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína.
nahled
Datum akce:  1.12.2019
V letočním roce se podařilo na Farní zahradě provézt pokácení některých suchých a nebezpečných stromů a realizovat přívod vody do nové chatky.
nahled
Datum akce:  30.11.2019
V letošním roce byly vyměněny elektrické rozvody a obnoveno dřevěné zábradlí v amfiteátru.
Mimo jiné Orel Štramberk zajišťoval také pravidelnou údržbu.
nahled
Datum akce:  16.10.2019
Během slavnostní mše svaté byli za zásluhy v diecézi oceněni Alois Cigán a Josef Marek.
nahled
Datum akce:  29.9.2019
Komponované pásmo připomínající významnou osobnost štramberské historie.
nahled
Datum akce:  22.9.2019
Vystoupení štramberské a závišické scholy na Hostýně pro organizaci Cesta 121.
Informace o přípravě
nahled
Datum akce:  29.6.2019
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  15.6.2019
Hráli flétnový soubor AULOS z Prahy a soubor PÍŠŤALKY První SZUŠ MIS music z Kopřivnice.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  26.5.2019
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – kostel sv. Kateřiny
Lidová Konzervatoř a muzická škola Ostrava
Účinkují: Collegium cantorum a posluchači Doc. Drahomíry Míčkové
FOTO: Jakub David
nahled
Datum akce:  24.5.2019
Noc kostelů se opět po 3 letech konala v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  18.5.2019
Farní zájezd tentokrát na sever Čech (Jablonné v Podještědí)
nahled
Datum akce:  12.5.2019
Tradiční fotbalový zápas pořádaný jednotou Orla Štramberk.
nahled
Datum akce:  12.5.2019
Koncert vybraných písní velikonočního repertoáru tzv. Příborského kancionálu z 16. století v podání studentského pěveckého souboru Musica Priboriensis.
Foto: Domiik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.5.2019
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.4.2019
Vystoupil smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřehu na Moravě. Pod vedením Jiřího Nováka a Karola Ozorovského zazněly skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, M. Garaua, R. Reala, P. G. Česnokova a jiných.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  20.4.2019
Na Bílou sobotu ráno (před křtem, který byl na Bílou sobotu večer) proběhl obřad přijetí jména a složení vyznání víry.
nahled
Datum akce:  20.4.2019
Křest Daniela Komárka
nahled
Datum akce:  9.2.2019

Milí přátelé
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o pocity smutku, které mě dnešním dnem provázejí. Jak možná víte, včera nás na věčnost opustil pan Václav David, člověk, který celý svůj život obětoval službě druhým. V roce 1990 se mimo jiné zasadil o to, aby Orel ve Štramberku byl znovu obnoven. Také sportoviště na farní zahradě je dílem vybudovaným pod jeho vedením. V roce 1994 nechal vytvořit novou sochu sv. Václava na Kotouči a tak bychom mohli psát dál a dál.

Panu Davidovi jsem slíbil, že sochu sv. Václava po 20 letech odborně zrestaurujeme a budeme pokračovat v Horových Svatováclavských poutích. S vaší pomocí jsme v roce 2013 renovaci sochy i podstavce zvládli a v poutích pokračujeme také. Můj dnešní smutek má však ještě jeden rozměr. Dnes jsem byl informován policií, že socha na Kotouči je zničená. Na sochu sv. Václava spadly v noci tři stromy, které silným větrem byly vyrvány z kořenů.

Pan Václav David nás opustil v pátek 1. února, jeho úmrtí předcházel pád. A ve stejný den 1. února spadla socha sv. Václava. Zatím nevím, co mám vytušit z této symboliky, ale náhoda to jistě není. Snažme se být dobrými lidmi a aspoň kousek se přibližme svými činy Vénovi Davidovi.

Zdravím Vás všechny
Petr Buzek

nahled
Datum akce:  30.12.2018
Benefiční koncert.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  26.12.2018
nahled
Datum akce:  26.12.2018
nahled
Datum akce:  27.10.2018
Foto: Petr Buzek, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  19.8.2018
Nedělní mše svatá.
nahled
Datum akce:  16.6.2018
Naše schola přijala pozvánku k vystoupení na Svatém Hostýně a svým zpěvem potěšila přítomné poutníky.
nahled
Datum akce:  10.6.2018
Tradiční fotbalový zápas proběhl v neděli 10. června 2018 na fotbalovém hřišti na Bařinách ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  3.6.2018
Farní den na Farní zahradě. I přes dešťovou přeháňku se vydařil.
nahled
Datum akce:  2.6.2018
Děkanátní pouť do Frýdku a oslava 25 let děkanátní mládeže.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  29.5.2018
V úterý 29. května 2018 okolo 15:30 hodin udeřil do Staré věže během bouřky blesk. Poškodil nejen část krovu, ale také řídící jednotku hodin.
nahled
Datum akce:  13.5.2018
nahled
Datum akce:  22.4.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  1.4.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  31.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  31.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  30.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  16.3.2018
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem. Tentokrát v Hlučíně, ale bohužel bez obou otců biskupů Františka i Martina. Setkání proběhlo od 16. do 18. března 2018 v Hlučíně.
Další fotografie na http://galerie.clovekavira.cz a http://doo.cz/posledni-zpravy/3728-fotogalerie-na-biscup-2018-do-mraziveho-hlucina-dorazil-biskvik-a-balik.html
Foto: Nela Franková/Člověk a víra, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.2.2018
Křížovou cestu v živém vysílání obstarala na rádiu Proglas s texty i písněmi naše schola.
nahled
Datum akce:  4.2.2018
Nedělní mše svatá, kterou sloužil Josef David, který má kořeny ve Štramberku. Jeho otec Jiří David byl bratr Vladislava Davida ze Štramberka.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  4.2.2018
Ve Valašských Kloboukách byla postavena archa, na kterou Noe sezval veškerou zvířenu ze Štramberka.
nahled
Datum akce:  20.1.2018
Kácení stromů u kostela
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  29.12.2017
Benefiční koncert hudebníků ze Štramberka a okolí.
„VSTAŇ A CHOĎ“ je spolek, který již čtvrtým rokem pořádá duchovní obnovy pro mladé lidi na vozíku i bez něj, organizuje jejich společenství v Ostravě, Olomouci a Brně, duchovně doprovází jednotlivé členy, pomáhá se začleňováním do farností, vede lidi ke vzájemné službě a obohacování. S laskavým požehnáním otce biskupa Františka Václava Lobkowicze pomáhá lidem jezdícím i chodícím najít své poslání a naplnit ho.
http://www.vstanachod.cz/videa/
nahled
Datum akce:  26.12.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  26.12.2017
Tradiční koledování dětské scholy.
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  11.11.2017
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  21.10.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  8.10.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.9.2017
Tradiční Horová pouť k soše svatého Václava
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  20.8.2017
Celostátní setkání mládeže se v České republice pořádá přibližně jednou za pět let. Letošní setkání bylo už šestým v pořadí a proběhlo od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí.
Další fotografie lze prohlédnout na galerie.clovekavira.cz a www.signaly.cz/olomouc-2017/fotky.
nahled
Datum akce:  11.6.2017
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  11.6.2017
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.5.2017
V neděli 28. 5. 2017 v Ostravské katedrále byl vysvěcen pomocný biskup Ostravsko-Opavské diecéze Mons. Martin David.
Další fotografie můžete vidět na http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/a08f28eb-a5b1-4506-8015-9c96fc3a90ea
nahled
Datum akce:  28.5.2017
nahled
Datum akce:  6.5.2017
Tradiční děkanátní pouť do Frýdku. Mši svatou sloužil Mons. Martin David.
nahled
Datum akce:  15.4.2017
nahled
Datum akce:  14.4.2017
nahled
Datum akce:  9.4.2017
Koncert proběhl na Květnou neděli v kostele sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  1.4.2017
Letošní diecézní setkání mládeže proběhlo od 31. 3. do 1. 4. 2017 v městě Jeseník.
nahled
Datum akce:  26.3.2017
nahled
Datum akce:  5.2.2017
Dětská schola pomohla Sherlocku Holmesovi objasnit případ, odměnou pro všechny pak byla návštěva výrobny hostií v Bílé Vodě.
nahled
Datum akce:  26.12.2016
Mše svatá a tradiční koledování dětské scholy.
nahled
Datum akce:  26.12.2016
Foto: Dominik David a Jan Petráš
nahled
Datum akce:  25.12.2016
Slavnost narození Páně v Závišicích
nahled
Datum akce:  5.11.2016
I letos měli ministranti možnost se za odměnu za službu u oltáře projet na koních u Bajerů.
nahled
Datum akce:  23.10.2016
Koncert u příležitosti 260 let od narození a 225 let od úmrtí W. A. Mozarta.
nahled
Datum akce:  22.10.2016
Tradiční pouť k soše sv. Vendelína (patrona pastýřů a zemědělců) v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  8.10.2016
Velké pocty se dostalo schole ze Štramberka, která dostala příležitost svým zpěvem a hudbou doprovázet mši svatou slouženou biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, které se zúčastnily tři desítky kněží a 350 ministrantů z celé diecéze.
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  28.9.2016
Tradiční pouť pořádanou místními Orly svým povzbudivým slovem letos obohatil otec Jiří Ramík z Kopřivnice.
nahled
Datum akce:  19.8.2016
Otevírání schránky, která se našla při opravě věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  10.6.2016
Dětská schola zpívala v Brušperku, kde nyní bydlí o. František
nahled
Datum akce:  10.6.2016
V naší farnosti proběhla Noc kostelů v roce 2016 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
nahled
Datum akce:  5.6.2016
Dvacet let uplyne 30. května 2016 od doby, kdy byla papežem Janem Pavlem II. založena Ostravsko-opavská diecéze. Dny víry v Ostravě, Noc kostelů po celé diecézi či hudební festival Slezská lilie. To je jen stručný seznam, jehož každý bod zahrnuje řadu dalších akcí mší, koncertů, diskusí, filmových projekcí a výstav.

Dny víry zahájila v neděli 5. června v 10 hodin bohoslužba pod širým nebem na Masarykově náměstí v Ostravě.
nahled
Datum akce:  29.5.2016
Závišice
nahled
Datum akce:  14.5.2016
Na přehlídce schol novojičínského a bíloveckého děkanátu nemohli chybět ani mladí zpěváci z naší farnosti.
Medailonek štramberské scholy lze shlédnout na www.youtube.com/watch?v=3XkyedhlLac
nahled
Datum akce:  8.5.2016
Pásmo písní a textů k zamyšlení o Matce Tereze předvedla o pouti dětská schola. Na fotkách Kuby Davida jsou také vidět nová trička s logem scholy.
nahled
Datum akce:  24.4.2016
nahled
Datum akce:  26.3.2016
Tato Bílá sobota byla pro naši farnost velice vzácná. Během vigilie proběhl křest dospělého člověka.
nahled
Datum akce:  25.3.2016
nahled
Datum akce:  24.3.2016
Tentokrát fotky ze Závišic.
nahled
Datum akce:  20.3.2016
nahled
Datum akce:  12.3.2016
Diecézní setkání mládeže Ostravsko-Opavské diecéze proběhlo v sobotu 12. března 2016 v Českém Těšíně. V pátek 11. března již probíhal předprogram.

Více fotografií na http://dcm.doo.cz/

Foto: Dominik David - www.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  28.2.2016
Tradiční Křížová cesta, kterou pořádá mládež novojíčínského děkanátu.
nahled
Datum akce:  4.2.2016
Každoroční jarní brigáda na údržbě Farní zahrady.
nahled
Datum akce:  31.1.2016
Členové scholy společně s Indiana Jones prožili několik dní na horách. Sněhu moc nebylo, ale skvělá zábava nechyběla.
nahled
Datum akce:  8.1.2016
Vánoční koncert komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře. Nahrávky koled najdete na http://www.gypri.cz/joomla/soubory/skolni_sbor
nahled
Datum akce:  27.12.2015
Dětská mše svatá.
nahled
Datum akce:  27.12.2015
Vánoční benefiční koncert, na kterém vystupují hudebníci a zpěváci ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  26.12.2015
FOTO: Dominik David, Jan Petráš
nahled
Datum akce:  26.12.2015
Tradiční vánoční představení v Národním sadu ve Štramberku v podání divadelních a hudebních spolků ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  24.12.2015
Vánoční mše svaté
nahled
Datum akce:  13.12.2015
Koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  29.11.2015
nahled
Datum akce:  15.11.2015
Tradiční mše v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku
nahled
Datum akce:  25.10.2015
Koncert souborů P Í Š Ť A L K Y První SZUŠ MIS music Kopřivnice a A U L O S U z Prahy proběhl v sobotu dne 24. října 2015 od 18,30 hod. do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.

FOTO: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  17.10.2015
V sobotu 17. 10. 2015 v kostele sv. Kateřiny proběhla mše svatá ke svátku sv. Vendelína. Na poděkování zemědělců a hospodářů za přijatá dobrodiní v roce 2015.

FOTO: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  28.9.2015
Tradiční Horová pouť ve Štramberku. Letos s žehnáním obnoveného orelského praporu.
nahled
Datum akce:  27.9.2015
První dětská mše svatá ve školním roce 2015/2016
nahled
Datum akce:  20.9.2015
Slavnostní mše svatá - Oběd - Beseda s pamětníkem - Koncert Radových z Prahy - Cimbálová muzika Pramínky - Prohlídka věže

Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  11.7.2015
V sobotu 11. 7. a v neděli 12. 7. probíhaly v Kopřivnici oslavy 120 let od posvěcení kostela. Jejich hostem byl Tomáš Halík, který měl v sobotu přednášku v Katolickém domě a v neděli sloužil slavnostní mši.
nahled
Datum akce:  20.6.2015
V sobotu 20. 6. 2015 dostali ministranti za odměnu možnost se povozit na koních u Bajerů v Závišicích.

Foto: Ludmila Bajerová
nahled
Datum akce:  10.6.2015
Maminky ze Štramberka a Rybí a jejich „broučci“ se scházejí každou druhou středu dopoledne. Společně zpívají, hrají si, kreslí a tvoří výrobky. Jedno setkání proběhlo i s maminkami z farností Kopřivnice a Závišice.
nahled
Datum akce:  29.5.2015
Noci kostelů se v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku zúčastnilo přes 220 lidí. Na začátek vystoupila dětská schola s pásmem o blahoslavené Chiaře Luce Badano. Poté následovalo povídání o hitorii kostela od místního rodáka Josefa Hrčka a varhanní koncert lubinsého varhaníka Jiřího Sedoníka.
Zlatým hřebem večera bylo divadelní představení Pilátova žena v podání štramberského spolku divadla Pod veží. Poté následoval violoncellový koncert Tomáše sochy. V průběhu celého večera mohli návštěvnící v boční kapli zapálit svíčku či napsat své prosby a díky, za které se modlilo při závěrečné adoraci.
Celý večer v kostele běžela také prezentace fotografií ze života farnostié Návštěvníci měli možnost prohédnout si jindy nepřístupné prostory věže kostela.
nahled
Datum akce:  17.5.2015
Tradiční poutní mše svatá a svátostné požehnání s koncertem dětské scholy.
nahled
Datum akce:  3.5.2015
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  5.4.2015
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
nahled
Datum akce:  3.4.2015
Velký pátek a Bílá sobota
nahled
Datum akce:  28.3.2015
První svatá zpoveď dětí, které v roce 2015 přistoupí k 1. svatému přijímání. Nakonec byli všichni odměněni malým pohoštěním na faře.
nahled
Datum akce:  20.3.2015
Tentokrát proběhlo v Místku a trvalo 2 dny.
nahled
Datum akce:  19.3.2015
Mše svatá z oslavy 40. narozenin o. Vladimíra.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  22.2.2015
Jako každý rok pořádala i letos mládež našeho děkanátu Křížovou cestu. Tentokrát v Rybím.
nahled
Datum akce:  10.1.2015
Koncert komorního sboru Masarykova gymnázia z Příbora.
nahled
Datum akce:  28.12.2014
Výtěžek z koncertu byl věnován na pomoc 12-ti leté Adélce Mazačové.
nahled
Datum akce:  26.12.2014
nahled
Datum akce:  24.12.2014
nahled
Datum akce:  30.11.2014
1. nedělě adventní - mše svatá pro děti
nahled
Datum akce:  28.11.2014
Z programu regenerace byly obnoveny hlavní vstupní dveře do kostela.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  16.10.2014
Michal Dostál byl 16. 10. 2014 oceněn o. biskupem za podíl na opravě kostela sv. Kateřiny ve Štramberku.
Více informací na webu doo.cz.

Autor fotografií: Pavel Zuchnický a Zdeněk Poruba
nahled
Datum akce:  5.10.2014
Říjnová nedělní mše svatá pro děti.
nahled
Datum akce:  28.9.2014
Tradiční mše svatá a pobožnost u kříže a u sochy sv. Václava na Kotouči.
nahled
Datum akce:  21.9.2014
Svěcení nového kříže u kostela v Závišicích u příležitosti 100 let od začátku 1. světové války. Střední část kříže je vytvořena z torza kříže, který byl kdysi násilně zbourán.
nahled
Datum akce:  12.9.2014
Stavba lešení a instalace renovovaných vitráží. Akce proběhla od 13. do 23. 9. 2014.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  9.9.2014
Instalace obnoveného litinového kříže vedle kostela a demontáž a odvoz dveří k renovaci.
nahled
Datum akce:  29.8.2014
Koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína proběhl v kostele sv. Kateřiny. Soubor tak již tradičně zakončil své soustředění.
nahled
Datum akce:  17.8.2014
Celostatátní setkání animatorů je setkání mladých lidí, kteří vzali vážně svoje křesťanské povolání a mají zájem sloužit v rámci církve Bohu i druhým lidem.
Další informace o setkání najdete na csa2014.signaly.cz/
nahled
Datum akce:  29.7.2014
Letní vícedenní setkání mládeže se tentokrát uskutečnilo v Odrách od 29. 7. 2014 do 3. 9. 2014. Další informace o akci najdete na www.odry2014.eu
nahled
Datum akce:  24.7.2014
Znovuposvěcení opraveného svatostánku v kostele sv. Kateřiny.

Autor fotografií: Vít Sykala
nahled
Datum akce:  10.7.2014
Jedna z prvních mší svatých novokněze Pavla Marka proběhla 10. 7. 2014 v Závišicích.
nahled
Datum akce:  3.7.2014
Primiční mše svatá probíhala vedle kostela sv. Václava v Lubině.
nahled
Datum akce:  1.6.2014
Poutní mši svatou sloužil o. František Janotka. Odpoledne před požehnáním proběhlo pásmo písní od dětské scholy o blahoslavené Chiare Luce Badano.
nahled
Datum akce:  23.5.2014
noc kostelu 2014

Fotografie publikovány v rámci projektu Člověk a víra
nahled
Datum akce:  17.5.2014
U příležitosti získání titulu Památka roku 2013 byla v kostele sv. Kateřiny sloužena děkovná mše svatá. Akce se uskutečnila v sobotu 17. května 2014 za přítomnosti děkana novojičínského děkanátu a o. Františka Janotky, který zde zároveň oslavil své 77 narozeniny.
Fotografie publikovány v rámci projektu Člověk a víra
nahled
Datum akce:  27.4.2014
V neděli 27. dubna 2014 od 14 hodin bude projíždět Závišicemi koňský povoz s naším panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude chtít, dostane posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky.
Plánovaná trasa:
 1. Začínáme u kostela (směr hasičská zbrojnice)
 2. Zastávka – pan Antonín Váňa
 3. Zastávka – pan Slávek Dostál
 4. Zastávka – pan starosta Z. Vajda
 5. Zastávka – paní Hajdová
 6. Zastávka – pan Hyvnar (statek)
 7. Zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí)
 8. Zastávka – Tůmovi
 9. Zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem)
 10. Zastávka – pan Jaroslav Gajdušek
 11. Zastávka – Macháčkovi
 12. Zastávka – pan Aleš Kuběna
 13. Zastávka – Lichnovští (Padol)
 14. Zastávka – Hanzelkovi (statek)
 15. Zastávka – Kvardovi (rozcestí)
 16. Zastávka – pan Rostislav Michálek
 17. Zastávka – pan Jiří Ohnůtek
 18. Zastávka – pan Svaťa Macháček (u kaple)
 19. Ukončení – pan Jiří Bajer (Paseky)
Další zastávky podle zájmu. Rádi zastavíme i u VÁS!
nahled
Datum akce:  26.4.2014
V dubnu 2014 začala oprava vitráží ve farním kostele. Nejdříve bylo postaveno lešení na pravé straně a demontovány vitráže. Další týden bylo to samé provedeno i na levé straně.
Fotografie ze stavby lešení 26. 4. 2014 a demontáže vitráží 28. 4. 2014 a 5. 5. 2014


Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  18.4.2014
Velký pátek - Bílá sobota - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
nahled
Datum akce:  4.4.2014
Začátkem dubna 2014 proběhla oprava římsy u střechy farní budovy č. p. 2

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  19.3.2014
Broučci (maminky s dětmi z Kopřivnice, Štramberka a okolí) se sešli ve středu 19.3.2014 v kostele sv. Kateřiny ke společné modlitbě křížové cesty.
nahled
Datum akce:  1.2.2014
Sportovci a rozhodčí z celého světa se zúčastnili Zimních olympijských her ve Valašské Bystřici. Po slavnostním zahájení a zapálení olympijského ohně začaly napínavé souboje o zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Všichni zúčastnění byli skvělí.
nahled
Datum akce:  17.1.2014
První setkání společenství mládeže.
nahled
Datum akce:  26.12.2013
Tradiční svatoštěpánské koledování dětské scholy s dalšími farníky.

Autoři fotografií: Dominik David a Jan Petráš
nahled
Datum akce:  25.12.2013
Štědrý den (půlnoční) - Boží hod vánoční - svátek sv. Štěpána

Autoři fotografií: Dominik David a Ondřej Geryk
nahled
Datum akce:  1.12.2013
Letos děti z farnosti zdobily adventní stromeček. Za splnění úkolu mohly na adventní stromeček pověsit jednu ozdobu.
nahled
Datum akce:  17.11.2013
Tradiční mše ke svátku svaté Kateřiny.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  19.10.2013
Mše svatá v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku svatého Vendelína (Patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí). Zároveň byla při mši svaté posvěcena jeho socha, která bude umístěna v kostele.
Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  28.9.2013
Více než stovka poutníků se sešla na hoře Kotouč u zrestaurované sochy sv. Václava. Pobožnost při tradiční Horové pouti vedl otec Vladimír.
nahled
Datum akce:  12.8.2013
Starší členové dětské scholy si užívali prázdninové dny v horské chaloupce pod Lysou horou. Kromě zpěvu se zdokonalovali v horolezeckých dovednostech.
nahled
Datum akce:  26.7.2013
Sochař Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem a štramberští Orli společnými silami zrenovovali sochu sv. Václava na hoře Kotouč.
nahled
Datum akce:  20.6.2013
Čtyřdenním výletem do Prahy si starší děti scholy zpestřily konec školního roku. Navštívily všechny významné památky, zazpívaly v chrámu sv. Víta, plavily se po Vltavě a zažily zajímavá překvapení.
nahled
Datum akce:  16.6.2013
V neděli 16. června se na travnatém hřišti na Bařinách uskutečnil fotbalový zápas. Proti zkušeným ženáčům nastoupili rychlí mladíci týmu svobodných. Přestože konečný stav byl 5:4 ve prospěch ženatých, vyhráli všichni, kteří se dobře bavili nejen na hřišti, ale také na tribunách.
nahled
Datum akce:  24.3.2013
nahled
Datum akce:  16.3.2013
Letošní setkání se uskutečnilo v Bruntále od 16. do 17. března 2013.
Více fotografií ze setkání najdete na fotogalerie.dominikdavid.cz/
nahled
Datum akce:  10.3.2013
V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnila křížová cesta dětí. Hudební doprovod celé křížové cesty letos obstarala dětská schola.
nahled
Datum akce:  1.2.2013
Pololetní prázdniny i celý víkend využila dětská schola k tomu, aby si užila horské chalupy ve Valašské Bystřici. Celkem 25 dětí se snažilo získat u 12 strážců pevnosti klíče a indicie, uhádnout heslo pevnosti Scholard a vybojovat poklad.
Videa jsou na http://www.youtube.com/bbb7ppp.
nahled
Datum akce:  26.12.2012
Tradiční svatoštěpánské koledování dětské scholy a jiných :-)
nahled
Datum akce:  25.12.2012
Půlnoční mše svatá - Slavnost Narození Páně - Pásmo dětské scholy
nahled
Datum akce:  18.11.2012
Mše svatá ke svátku svaté Kateřiny v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  30.9.2012
Koncem měsíce září jsme prožili s dětskou scholou víkend v Jeseníkách. Při cestě tam jsme se zastavili v Hradci nad Moravicí a po prohlídce okolí jsme si s rodiči zaskotačili v přilehlých zahradách. Hlavním cílem našeho výletu však bylo povzbudit naším hudebním pásmem věřící ve farnostech v okolí Města Albrechtic.
nahled
Datum akce:  28.9.2012
Mše svatá ve farním kostele - bohoslužba slova na Kotouči - setkání s pohoštěním v Kulturním domě ve Štramberku
nahled
Datum akce:  26.8.2012
Na konci srpna si dětská schola společně vychutnávala poslední prázdninové dny při stanování, hrách a soutěžích a procházce po okolí Štramberka.
nahled
Datum akce:  1.7.2012
Oprava 2 velkých soch na farním kostele (vlevo je socha sv. Antonína a vpravo - u Staré školy - je socha sv. Josefa), erbu nad vchodem a menší sochy sv. Jana Nepomuckého. Celá oprava byla plně hrazena z dotace Ministerstva kultury. Farnost zaplatila pouze technicke zajištění akce.

Autoři fotografií: Jan Petráš a Dominik David
nahled
Datum akce:  17.6.2012
Fotbalový zápas tentokrát na fotbalovém hřišti v Rybím.
nahled
Datum akce:  27.5.2012
Autor fotografií: Dominik David
nahled
Datum akce:  27.5.2012
Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  20.5.2012
Slavnostní mše svatá - Požehnání - Pásmo dětské scholy o sv. Františkovi
nahled
Datum akce:  1.5.2012
Dne 1. května vyrazilo 20 dětí dětské scholy se svými rodiči na poutní místo na Hostýně. Po pěším výstupu následovala májová pobožnost u Vodní kaple, mše svatá v bazilice a po ní poznávací hra krásného okolí. Díky nádhernému počasí se výlet opravdu vydařil.
nahled
Datum akce:  3.2.2012
V měsíci únoru se v horské chalupě v blízkosti kopce Soláň uskutečnilo zimní soustředění dvaceti dětí naší scholy. I přes mrazivé počasí pobyt venku nikomu ani trochu nevadil. Ve volných chvílích děti zápasily v Koloseu, navštívily Niagarské vodopády, Eiffelovku, mumie v egyptských pyramidách a prošly se také po Velké čínské zdi. Každý večer jsme slavili mši svatou společně s O. Pavlem v místní kapli. Akce se vydařila a už nyní se těšíme na nějakou další.
nahled
Datum akce:  26.12.2011
Tradiční svatoštěpánská koleda
nahled
Datum akce:  25.12.2011
Půlnoční (3) - Boží hod Vánoční (7) - Požehnání a vystoupení dětské scholy
nahled
Datum akce:  26.11.2011
Dětská schola opět přijala pozvání sester boromejek a o první neděli adventní zavítala do Města Albrechtic. Po cestě děti s rodiči navštívili poutní místo Cvilín a v přilehlém parku si společně zahráli zábavné hry. Děti koncertovaly celkem ve třech farnostech s pásmem o sv. Tarsiciovi. Ve volných chvílích hrály ping pong, stolní hry, vyšívaly vánoční přáníčka na koledu, navštívily místní Dinopark. Všichni odjížděli spokojeni a plni zážitků.
nahled
Datum akce:  28.9.2011
Mše svatá - Pobožnost a svěcení kříže nad Šipkou - Pohoštění a koncert scholy v Kulturním domě
nahled
Datum akce:  21.8.2011
O letních prázdninách jsme vyrazili s dětskou scholou na Slovensko. Výlet jsme spojili s hudebním vystoupením ve dvou farnostech poblíž Trnavy. I když jsme nezpívali ve slovenštině, příběh o sv. Tarsiciovi oslovil mnohé místní farníky. Na zážitky ze stanování, koupání, sportování a výletu na hrad Čachtice vzpomínáme dodnes.
nahled
Datum akce:  26.6.2011
Nedělní setkání po požehnání, které bylo tentokrát v režii Společenství matek.
nahled
Datum akce:  5.6.2011
Tradiční štramberská pouť. Odpoledne při požehnání zazpívala malá schola pásmo písní s názvem Sv. Tarsicius.
nahled
Datum akce:  8.4.2011
Diecézní setkání mládeže ve Štramberku ve dnech 8. - 9. 4. 2011

Více fotek na http://fotogalerie.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  3.4.2011
Křížová cesta mládeže od kostela podél Bílé hory nad studánku u očního.
nahled
Datum akce:  17.2.2011
Ve dnech 17. až 20. února 2011 proběhlo zimní soustředění naší dětské scholy v krásném horském prostředí v chalupě na Hutisku. Zpěv, mše svatá, soutěže, bobování, hry, výlety, hledání klíčů k pokladu a mnoho dalšího si děti náramně užily.
nahled
Datum akce:  26.12.2010
nahled
Datum akce:  26.12.2010
Tradiční svatoštěpánská koleda
nahled
Datum akce:  25.12.2010
Půlnoční mše svatá - Boží hod Vánoční - 26.12. -> Svátek svaté rodiny (obnova manželských slibů)
nahled
Datum akce:  27.11.2010
Pletení adventních věnců tentokrát na štramberské faře.
nahled
Datum akce:  6.11.2010
Dětská schola přijala pozvání sester boromejek z Města Albrechtic a ve dnech 6. a 7. listopadu vystupovala se svým pásmem písní a textů s názvem Stvoření světa. Nejprve děti udělaly svým koncertem radost věřícím v místní kapli, potom starým lidem v přilehlé nemocnici a nakonec v rámci svého turné potěšily také farníky v okolních kostelích.
nahled
Datum akce:  29.8.2010
Závěrečný koncert Ondrášku, pěveckého sboru při ZUŠ v Novém Jičíně. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  6.8.2010
Zde se můžete podívat jak se opravovala fara od ledna do konce května 2010.
nahled
Datum akce:  26.6.2010
Farní den u příležitosti 50-ti let kněžství o. Františka
nahled
Datum akce:  24.6.2010
Mše svatá se všemi kněžími novojičínského děkanátu na poděkování za 50 let kněžství o. Františka.
nahled
Datum akce:  6.6.2010
K 1. svatému přijímání ve Štramberku letos přistoupilo 8 dětí.
nahled
Datum akce:  30.5.2010
Biřmování ve Štramberku. Naštěstí nám vyšlo počasí a když jsme potřebovali, tak svítilo sluníčko:-)
nahled
Datum akce:  16.5.2010
Svaté požehnání na pouť. Zpívala nám malá schola.
nahled
Datum akce:  3.4.2010
Obřady velikonoční vigilie a mše svatá
nahled
Datum akce:  29.1.2010
Chalupa proběhla ve dnech 29. - 31.1.2010
nahled
Datum akce:  27.12.2009
Rybova Česká mše vánoční v podání hudebníků a zpěváků ze Štramberka a okolí. Výtěžek byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  26.12.2009
Tradiční akce v Národním sadu v podání hudebníků a divadelníků ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  26.12.2009
Tradiční Svatoštěpánské koledování
nahled
Datum akce:  24.12.2009
Příprava vánočních stromků a betléma 21.12.2009 - Půlnoční - Boží hod vánoční - Zpívání u betléma 25.12.
nahled
Datum akce:  12.12.2009
Příprava na rekonstrukci sociálního zařízení - příprava na nové elektrorozvody
nahled
Datum akce:  11.12.2009
Vánoční koncert Zuzany Stirské a Gospel Time
nahled
Datum akce:  20.11.2009
V pátek 20.11.2009 posvětil O.biskup nový obětní stůl v kostele sv.Cyrila a Metoděje v Závišicích

Autor fotografií: Pavel Zuchnický
nahled
Datum akce:  15.11.2009
Tradiční mše svatá v kostele sv. Kateřiny tentokrát proběhla v neděli 15.11.2009.
nahled
Datum akce:  7.11.2009
Listopadová brigáda na faře

Příprava na nové rozvody elektřiny - štípání dřeva - příprava na nové odpady a přívod vody
nahled
Datum akce:  10.10.2009
Sobotní brigáda na faře.

Příprava pro plynové topení - úklid dřeva do dřevníku
nahled
Datum akce:  18.9.2009
Děkujeme všem, kteří se na natírání oken podíleli.
nahled
Datum akce:  12.9.2009
Tradiční orelská pobožnost u sochy svatého Václava na Kotouči. Letos kvůli návštěvě Svatého Otce posunuta o 2 týdny dopředu.
nahled
Datum akce:  28.8.2009
Charitativní koncert souboru Ondrášek při ZUŠ v Novém Jičíně. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  4.8.2009
Setkání mládeže z O-O diecéze s O. biskupem ve Zlatých horách
Další fotky si můžete prohlédnout na fotogalerie.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  14.6.2009
Básnická skladba Václava Renče s hudbou Víta Petrů v podání Štramberského chrámového sboru.
nahled
Datum akce:  13.6.2009
Tentokrát se uklízelo kolem kostela
nahled
Datum akce:  16.5.2009
nahled
Datum akce:  18.4.2009
Tentokrát se pracovalo jak na faře, tak i v kostele sv. Kateřiny
nahled
Datum akce:  12.4.2009
nahled
Datum akce:  5.4.2009
Benefiční divadelní představení, které se konalo v kostele sv.Kateřiny. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na opravu tohoto kostela.
nahled
Datum akce:  26.12.2008
Tradiční akce v Národním sadu
nahled
Datum akce:  25.12.2008
nahled
Datum akce:  1.11.2008
Děkuji Pavlovi Hyklovi za umožnění focení a průvodcovské služby:-)

© 2007-2021 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | pujcovna-privesy.cz | O webu