Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie
Rekonstrukce fary
Večery chval
Kalendář akcí
v Závišicích

Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství dětí 6-11 let
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2023
Ubytování
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Svatý Florián 2014

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Bůh je se mnou, nic nepostrádám, nebudu mít nedostatek. (Ž 23,1)

bohosluzby icon

signaly.cz

DM Beskydy

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Fotogalerie
nahled
Datum akce:  30.12.2022
Krásný benefiční koncert Rybovy České mše vánoční, který představili hudebníci a zpěváci ze Štramberka. Výtěžek z koncertu činil 66 551 Kč. Děkujeme všem hudebníkům, zpěvákům i návštěvníkům.
nahled
Datum akce:  26.12.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  18.12.2022
Dne 18. 12. 2022 v 15:30 ve farním kostele ve Štramberku se konal benefiční adventní koncert, který pořádalo město Štramberk společně s All Brass Band pod záštitou poslance a náměstka hejtmana MSK Bc. Jiřího Navrátila, MBA.
Výtěžek z koncertu byl poslán na sbírku Speciální ortézy pro Johanku.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  11.12.2022
Písňový a dramatický pořad oceněný titulem Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2022 "Andělové - Boží to poslové". Pořad sestavila PhDr. Anna Hrčková.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  4.12.2022
Adventní koncert Lašského dechového orchestru.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.11.2022
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.11.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.9.2022
FOTO: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  13.8.2022
Alfa Štramberk vystoupila na Celostátním setkání mládeže v Hraci Králové v sobotu 13. srpna 2022.
nahled
Datum akce:  1.7.2022
Téměř půl roku se scházeli účastníci Kurzů alfa pro mládež, aby se vzájemně lépe poznali, obohatili se křesťanskými hodnotami a nacvičili pásmo o Carlu Acutisovi. Zpěváci a hudebníci měli možnost být spolu při přednáškách, hudbě, sportu i zábavě.
nahled
Datum akce:  25.6.2022
Všechna dětská společenství se potkala u Bajerů v Závišicích a měla možnost si zajezdit na koních apod.
nahled
Datum akce:  12.6.2022
Foto: Nela Franková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.6.2022
Nejnovější pásmo naší scholy a účastníků Alfa kurzů o blahoslaveném Carlu Acutisovi. Tentokrát se představili v kostele v Kopřivnici. Další informace o nich najdete na webu alfastramberk.cz.
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.6.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.5.2022
Poutní mše svatá a odpolední pásmo naší scholy a účastníků Alfa kurzů. Další informace o nich najdete na webu alfastramberk.cz.
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  22.5.2022
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  15.5.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  24.4.2022
V neděli 24. 4. 2022 od 14 hodin Závišicemi projížděl koňský povoz s našim panem farářem a kapelou. Chtěli jsme vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara.

Plánovaná trasa:
1. zahájení u kostela (pak směr hasič. zbrojnice)
2. zastávka - pan Antonín Váňa
3. zastávka - pan Slávek Dostál
4. zastávka - pan Zdeněk Vajda
5. zastávka - paní Jaromíra Hajdová
6. zastávka - Sykalovi č. 359
7. zastávka - Lukáš Navrátil (statek)
8. zastávka - Vojkůvkovi (rozcestí)
9. zastávka - u lávky Lukáš Krištofik (Kreml)
10. zastávka - paní Kuběnová (pod hřbitovem)
11. zastávka - Gajduškovi č. 229
13. zastávka - Macháčkovi č. 155
14. zastávka - Lichnovští (Padol)
15. zastávka - Hanzelkovi (statek)
16. zastávka - Michálkovi (u lesa)
17. zastávka - Macháčkovi (pod kapličkou)
18. zastávka - Martin Lichnovský (kravín)
19. ukončení - Jiří Bajer (Paseky)
nahled
Datum akce:  24.4.2022
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  19.3.2022
Zaházet průzkumné sondy, připravit chodník ubytovaným migrantům a vyklidit suť byly hlavní cíle brigády. Protože se sešly více než dvě desítky silných lidí, přemístily se také náhradní střešní tašky z fary do věže kostela a provedly se další terénní úpravy a úklidové práce.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  5.3.2022
Během února, března a dubna se připravovalo a upravovalo ubytování na faře pro uprchlíky z Ukrajiny.
nahled
Datum akce:  26.12.2021
nahled
Datum akce:  28.11.2021
Benefiční adventní koncert All Brass Band - 28. 11. 2021 v 15:30 hodin - kostel sv. Kateřiny.
Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc Natálce Hlavinkové.

Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.11.2021
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  17.10.2021
Dětská schola uspořádala v naší farnosti Misijní koláč na podporu Papežského misijního díla dětí. S pomocí laskavých farníků napekla mnoho dobrot, nabalila 120 balíčků a nabídla je v neděli po mši svaté. Vybraná částka 17 846 Kč pomůže dětem v chudých oblastech světa. Všem dárcům i připravovatelům Pán Bůh zaplať.

Foto: Petr Buzek, Dominik David
nahled
Datum akce:  3.10.2021
Letos uplynulo již 90 let od narození a 30 let od úmrtí P. Pavla Hyvnara ze Závišic, kněze a děkana novojičínského. Společně jsme oslavili jubilea tohoto vzácného kněze a také jeho bratra, JUDr. Václava Hyvnara (1922 - 2001), který za své celoživotní dílo obdržel Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva od prezidenta ČR Václava Havla a vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy pro Církev od papeže Jana Pavla II. Na P. Pavla a jeho bratra Václava jsme společně zavzpomínali v neděli 3. 10. 2021 v 10 hodin děkovnou mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích. Po mši svaté následoval společný oběd, posezení a koncert.
nahled
Datum akce:  28.9.2021
Tradiční Svatováclavská horová pouť pořádaná spolkem Orel Štramberk tentokrát vedená moderátorem TV Noe a knězem Mariánem Pospěchou.

Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.9.2021
Foto: Dominik David / Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.8.2021
nahled
Datum akce:  15.8.2021
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  17.7.2021
Skauti se zapojili do bouracích prací na faře.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  1.7.2021
Od ledna do června se pracovalo v orelské klubovně na Farní zahradě, aby místnost s kuchyňkou mohla od letních prázdnin sloužit farním společenstvím, což se vydařilo.
nahled
Datum akce:  26.6.2021
Přátelské posezení při nádherném počasí, výborné jídlo a pití, svěcení nové klubovny a stanů s posezením, písně hudební skupiny Ogaři, tak vypadal farní den. K tomu fotbalový zápas rodin, jízda na koních, skákací hrad, hry, soutěže a tombola pro děti.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  13.6.2021
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  6.6.2021
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.5.2021
Farníci tentokrát zavítali na 2 dny do Libereckého kraje. V bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí nechali posvětit sochu sv. Zdislavy, přespali v Raspenavě, navštívili poutní místo v Hejnicích a zájezd zakončili ve skalách Drábských světniček.

Foto: Dominik Faustus (DLTM), Petr Buzek, Kamila Dostálová
nahled
Datum akce:  14.5.2021
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  27.11.2020
Průběh celé rekonstrukce Staré věže na fotografiích.
Foto: Jan Petráš, Dominik David
nahled
Datum akce:  26.11.2020
Malí pomocníci s kbelíky zaplnili amfiteátr a jeho okolí, aby posbírali odřezky z nových trámů a z nové střechy. Starší uklidili nepořádek po celém lešení a pomohli vynosit firmě Teslice nepotřebný materiál z dokončené Staré věže.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  26.11.2020
Ukládání probíhalo ve 2 dnech. Nejdříve se 26. 11. připravily do schránek všechny dokumenty. Celke jsou 3 tubusy - město Štramberk, farnost a firma Teslice - realizátor rekonstrukce. Následně pak v pátek odpoledne byly tyto schránky umístěny přímo do makovice Staré věže.
nahled
Datum akce:  13.10.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  10.10.2020
Na dvou brigádách se postupně vystřídalo 40 ochotných brigádníků, kteří odnosili z amfiteátru na náměstí několik tun nevyužitelného materiálu ze shozené Zvonice. Děkujeme všem za pomoc i za finanční dary.
nahled
Datum akce:  20.9.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.9.2020
Letos jsme vyrazili na Horu Matky Boží v Králíkách, pak jsme se vypravili do Muzea řemesel v Letohradě a celý zájezd jsme zakončili mší svatou v Neratově. Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie dostal druhou šanci. Úžasné místo, které nemá obdoby.
nahled
Datum akce:  27.6.2020
Těsně před prázdninami se sešli při krásném počasí na Farní zahradě farníci ke vzájemnému povzbuzení a povykládání si. Děti seznámila se svým životem svatá Zdislava oslavující letos 800 let od svého narození.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  21.6.2020
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  30.1.2020
Více než tři desítky dětí a jejich rodičů z naší farnosti přijely na tradiční chalupu dětské scholy. Tento 10. ročník proběhl tentokrát v Beskydech nedaleko Radhoště.
Foto: Petr Buzek
nahled
Datum akce:  17.1.2020
Na fotkách najdete aktuální stav místností, které by mohly v budoucnu sloužit pro setkávání farníků, stav půdy a sklepní místnosti pro případné budoucí WC pro amfiteátr.
nahled
Datum akce:  4.1.2020
Smíšený pěvecký sbor Musica Priboriensis provedl novoroční koncert sestavený z vybraných duchovních písní vánočního repertoáru tzv. Příborského kancionálu.
nahled
Datum akce:  29.12.2019
Výtěžek byl věnován Terezce Bartoňové z Mořkova. Na programu byly části Rybovy České mše Vánoční a pásmo koled Václava Fišera s názvem "Vánoční"
nahled
Datum akce:  26.12.2019
nahled
Datum akce:  26.12.2019
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  14.12.2019
Koncert pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína.
nahled
Datum akce:  1.12.2019
V letočním roce se podařilo na Farní zahradě provézt pokácení některých suchých a nebezpečných stromů a realizovat přívod vody do nové chatky.
nahled
Datum akce:  30.11.2019
V letošním roce byly vyměněny elektrické rozvody a obnoveno dřevěné zábradlí v amfiteátru.
Mimo jiné Orel Štramberk zajišťoval také pravidelnou údržbu.
nahled
Datum akce:  16.10.2019
Během slavnostní mše svaté byli za zásluhy v diecézi oceněni Alois Cigán a Josef Marek.
nahled
Datum akce:  29.9.2019
Komponované pásmo připomínající významnou osobnost štramberské historie.
nahled
Datum akce:  22.9.2019
Vystoupení štramberské a závišické scholy na Hostýně pro organizaci Cesta 121.
Informace o přípravě
nahled
Datum akce:  29.6.2019
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  15.6.2019
Hráli flétnový soubor AULOS z Prahy a soubor PÍŠŤALKY První SZUŠ MIS music z Kopřivnice.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  26.5.2019
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – kostel sv. Kateřiny
Lidová Konzervatoř a muzická škola Ostrava
Účinkují: Collegium cantorum a posluchači Doc. Drahomíry Míčkové
FOTO: Jakub David
nahled
Datum akce:  24.5.2019
Noc kostelů se opět po 3 letech konala v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  18.5.2019
Farní zájezd tentokrát na sever Čech (Jablonné v Podještědí)
nahled
Datum akce:  12.5.2019
Tradiční fotbalový zápas pořádaný jednotou Orla Štramberk.
nahled
Datum akce:  12.5.2019
Koncert vybraných písní velikonočního repertoáru tzv. Příborského kancionálu z 16. století v podání studentského pěveckého souboru Musica Priboriensis.
Foto: Domiik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  5.5.2019
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  29.4.2019
Vystoupil smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřehu na Moravě. Pod vedením Jiřího Nováka a Karola Ozorovského zazněly skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, M. Garaua, R. Reala, P. G. Česnokova a jiných.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  20.4.2019
Na Bílou sobotu ráno (před křtem, který byl na Bílou sobotu večer) proběhl obřad přijetí jména a složení vyznání víry.
nahled
Datum akce:  20.4.2019
Křest Daniela Komárka
nahled
Datum akce:  9.2.2019

Milí přátelé
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o pocity smutku, které mě dnešním dnem provázejí. Jak možná víte, včera nás na věčnost opustil pan Václav David, člověk, který celý svůj život obětoval službě druhým. V roce 1990 se mimo jiné zasadil o to, aby Orel ve Štramberku byl znovu obnoven. Také sportoviště na farní zahradě je dílem vybudovaným pod jeho vedením. V roce 1994 nechal vytvořit novou sochu sv. Václava na Kotouči a tak bychom mohli psát dál a dál.

Panu Davidovi jsem slíbil, že sochu sv. Václava po 20 letech odborně zrestaurujeme a budeme pokračovat v Horových Svatováclavských poutích. S vaší pomocí jsme v roce 2013 renovaci sochy i podstavce zvládli a v poutích pokračujeme také. Můj dnešní smutek má však ještě jeden rozměr. Dnes jsem byl informován policií, že socha na Kotouči je zničená. Na sochu sv. Václava spadly v noci tři stromy, které silným větrem byly vyrvány z kořenů.

Pan Václav David nás opustil v pátek 1. února, jeho úmrtí předcházel pád. A ve stejný den 1. února spadla socha sv. Václava. Zatím nevím, co mám vytušit z této symboliky, ale náhoda to jistě není. Snažme se být dobrými lidmi a aspoň kousek se přibližme svými činy Vénovi Davidovi.

Zdravím Vás všechny
Petr Buzek

nahled
Datum akce:  30.12.2018
Benefiční koncert.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  26.12.2018
nahled
Datum akce:  26.12.2018
nahled
Datum akce:  27.10.2018
Foto: Petr Buzek, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  19.8.2018
Nedělní mše svatá.
nahled
Datum akce:  16.6.2018
Naše schola přijala pozvánku k vystoupení na Svatém Hostýně a svým zpěvem potěšila přítomné poutníky.
nahled
Datum akce:  10.6.2018
Tradiční fotbalový zápas proběhl v neděli 10. června 2018 na fotbalovém hřišti na Bařinách ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  3.6.2018
Farní den na Farní zahradě. I přes dešťovou přeháňku se vydařil.
nahled
Datum akce:  2.6.2018
Děkanátní pouť do Frýdku a oslava 25 let děkanátní mládeže.
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  29.5.2018
V úterý 29. května 2018 okolo 15:30 hodin udeřil do Staré věže během bouřky blesk. Poškodil nejen část krovu, ale také řídící jednotku hodin.
nahled
Datum akce:  13.5.2018
nahled
Datum akce:  22.4.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  1.4.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  31.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  31.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  30.3.2018
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  16.3.2018
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem. Tentokrát v Hlučíně, ale bohužel bez obou otců biskupů Františka i Martina. Setkání proběhlo od 16. do 18. března 2018 v Hlučíně.
Další fotografie na http://galerie.clovekavira.cz a http://doo.cz/posledni-zpravy/3728-fotogalerie-na-biscup-2018-do-mraziveho-hlucina-dorazil-biskvik-a-balik.html
Foto: Nela Franková/Člověk a víra, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.2.2018
Křížovou cestu v živém vysílání obstarala na rádiu Proglas s texty i písněmi naše schola.
nahled
Datum akce:  4.2.2018
Nedělní mše svatá, kterou sloužil Josef David, který má kořeny ve Štramberku. Jeho otec Jiří David byl bratr Vladislava Davida ze Štramberka.
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  4.2.2018
Ve Valašských Kloboukách byla postavena archa, na kterou Noe sezval veškerou zvířenu ze Štramberka.
nahled
Datum akce:  20.1.2018
Kácení stromů u kostela
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  29.12.2017
Benefiční koncert hudebníků ze Štramberka a okolí.
„VSTAŇ A CHOĎ“ je spolek, který již čtvrtým rokem pořádá duchovní obnovy pro mladé lidi na vozíku i bez něj, organizuje jejich společenství v Ostravě, Olomouci a Brně, duchovně doprovází jednotlivé členy, pomáhá se začleňováním do farností, vede lidi ke vzájemné službě a obohacování. S laskavým požehnáním otce biskupa Františka Václava Lobkowicze pomáhá lidem jezdícím i chodícím najít své poslání a naplnit ho.
http://www.vstanachod.cz/videa/
nahled
Datum akce:  26.12.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  26.12.2017
Tradiční koledování dětské scholy.
Foto: Jan Petráš, Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  11.11.2017
Foto: Dominik David
nahled
Datum akce:  21.10.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  8.10.2017
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.9.2017
Tradiční Horová pouť k soše svatého Václava
Foto: Dominik David/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  20.8.2017
Celostátní setkání mládeže se v České republice pořádá přibližně jednou za pět let. Letošní setkání bylo už šestým v pořadí a proběhlo od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí.
Další fotografie lze prohlédnout na galerie.clovekavira.cz a www.signaly.cz/olomouc-2017/fotky.
nahled
Datum akce:  11.6.2017
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  11.6.2017
Foto: Ivana Bužková/Člověk a víra
nahled
Datum akce:  28.5.2017
V neděli 28. 5. 2017 v Ostravské katedrále byl vysvěcen pomocný biskup Ostravsko-Opavské diecéze Mons. Martin David.
Další fotografie můžete vidět na http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/a08f28eb-a5b1-4506-8015-9c96fc3a90ea
nahled
Datum akce:  28.5.2017
nahled
Datum akce:  6.5.2017
Tradiční děkanátní pouť do Frýdku. Mši svatou sloužil Mons. Martin David.
nahled
Datum akce:  15.4.2017
nahled
Datum akce:  14.4.2017
nahled
Datum akce:  9.4.2017
Koncert proběhl na Květnou neděli v kostele sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  1.4.2017
Letošní diecézní setkání mládeže proběhlo od 31. 3. do 1. 4. 2017 v městě Jeseník.
nahled
Datum akce:  26.3.2017
nahled
Datum akce:  5.2.2017
Dětská schola pomohla Sherlocku Holmesovi objasnit případ, odměnou pro všechny pak byla návštěva výrobny hostií v Bílé Vodě.
nahled
Datum akce:  26.12.2016
Mše svatá a tradiční koledování dětské scholy.
nahled
Datum akce:  26.12.2016
Foto: Dominik David a Jan Petráš
nahled
Datum akce:  25.12.2016
Slavnost narození Páně v Závišicích
nahled
Datum akce:  5.11.2016
I letos měli ministranti možnost se za odměnu za službu u oltáře projet na koních u Bajerů.
nahled
Datum akce:  23.10.2016
Koncert u příležitosti 260 let od narození a 225 let od úmrtí W. A. Mozarta.
nahled
Datum akce:  22.10.2016
Tradiční pouť k soše sv. Vendelína (patrona pastýřů a zemědělců) v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  8.10.2016
Velké pocty se dostalo schole ze Štramberka, která dostala příležitost svým zpěvem a hudbou doprovázet mši svatou slouženou biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, které se zúčastnily tři desítky kněží a 350 ministrantů z celé diecéze.
Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  28.9.2016
Tradiční pouť pořádanou místními Orly svým povzbudivým slovem letos obohatil otec Jiří Ramík z Kopřivnice.
nahled
Datum akce:  19.8.2016
Otevírání schránky, která se našla při opravě věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  10.6.2016
Dětská schola zpívala v Brušperku, kde nyní bydlí o. František
nahled
Datum akce:  10.6.2016
V naší farnosti proběhla Noc kostelů v roce 2016 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
nahled
Datum akce:  5.6.2016
Dvacet let uplyne 30. května 2016 od doby, kdy byla papežem Janem Pavlem II. založena Ostravsko-opavská diecéze. Dny víry v Ostravě, Noc kostelů po celé diecézi či hudební festival Slezská lilie. To je jen stručný seznam, jehož každý bod zahrnuje řadu dalších akcí mší, koncertů, diskusí, filmových projekcí a výstav.

Dny víry zahájila v neděli 5. června v 10 hodin bohoslužba pod širým nebem na Masarykově náměstí v Ostravě.
nahled
Datum akce:  29.5.2016
Závišice
nahled
Datum akce:  14.5.2016
Na přehlídce schol novojičínského a bíloveckého děkanátu nemohli chybět ani mladí zpěváci z naší farnosti.
Medailonek štramberské scholy lze shlédnout na www.youtube.com/watch?v=3XkyedhlLac
nahled
Datum akce:  8.5.2016
Pásmo písní a textů k zamyšlení o Matce Tereze předvedla o pouti dětská schola. Na fotkách Kuby Davida jsou také vidět nová trička s logem scholy.
nahled
Datum akce:  24.4.2016
nahled
Datum akce:  26.3.2016
Tato Bílá sobota byla pro naši farnost velice vzácná. Během vigilie proběhl křest dospělého člověka.
nahled
Datum akce:  25.3.2016
nahled
Datum akce:  24.3.2016
Tentokrát fotky ze Závišic.
nahled
Datum akce:  20.3.2016
nahled
Datum akce:  12.3.2016
Diecézní setkání mládeže Ostravsko-Opavské diecéze proběhlo v sobotu 12. března 2016 v Českém Těšíně. V pátek 11. března již probíhal předprogram.

Více fotografií na http://dcm.doo.cz/

Foto: Dominik David - www.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  28.2.2016
Tradiční Křížová cesta, kterou pořádá mládež novojíčínského děkanátu.
nahled
Datum akce:  4.2.2016
Každoroční jarní brigáda na údržbě Farní zahrady.
nahled
Datum akce:  31.1.2016
Členové scholy společně s Indiana Jones prožili několik dní na horách. Sněhu moc nebylo, ale skvělá zábava nechyběla.
nahled
Datum akce:  8.1.2016
Vánoční koncert komorního sboru Masarykova gymnázia v Příboře. Nahrávky koled najdete na http://www.gypri.cz/joomla/soubory/skolni_sbor
nahled
Datum akce:  27.12.2015
Dětská mše svatá.
nahled
Datum akce:  27.12.2015
Vánoční benefiční koncert, na kterém vystupují hudebníci a zpěváci ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  26.12.2015
FOTO: Dominik David, Jan Petráš
nahled
Datum akce:  26.12.2015
Tradiční vánoční představení v Národním sadu ve Štramberku v podání divadelních a hudebních spolků ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  24.12.2015
Vánoční mše svaté
nahled
Datum akce:  13.12.2015
Koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  29.11.2015
nahled
Datum akce:  15.11.2015
Tradiční mše v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku
nahled
Datum akce:  25.10.2015
Koncert souborů P Í Š Ť A L K Y První SZUŠ MIS music Kopřivnice a A U L O S U z Prahy proběhl v sobotu dne 24. října 2015 od 18,30 hod. do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.

FOTO: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  17.10.2015
V sobotu 17. 10. 2015 v kostele sv. Kateřiny proběhla mše svatá ke svátku sv. Vendelína. Na poděkování zemědělců a hospodářů za přijatá dobrodiní v roce 2015.

FOTO: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  28.9.2015
Tradiční Horová pouť ve Štramberku. Letos s žehnáním obnoveného orelského praporu.
nahled
Datum akce:  27.9.2015
První dětská mše svatá ve školním roce 2015/2016
nahled
Datum akce:  20.9.2015
Slavnostní mše svatá - Oběd - Beseda s pamětníkem - Koncert Radových z Prahy - Cimbálová muzika Pramínky - Prohlídka věže

Foto: Jakub David
nahled
Datum akce:  11.7.2015
V sobotu 11. 7. a v neděli 12. 7. probíhaly v Kopřivnici oslavy 120 let od posvěcení kostela. Jejich hostem byl Tomáš Halík, který měl v sobotu přednášku v Katolickém domě a v neděli sloužil slavnostní mši.
nahled
Datum akce:  20.6.2015
V sobotu 20. 6. 2015 dostali ministranti za odměnu možnost se povozit na koních u Bajerů v Závišicích.

Foto: Ludmila Bajerová
nahled
Datum akce:  10.6.2015
Maminky ze Štramberka a Rybí a jejich „broučci“ se scházejí každou druhou středu dopoledne. Společně zpívají, hrají si, kreslí a tvoří výrobky. Jedno setkání proběhlo i s maminkami z farností Kopřivnice a Závišice.
nahled
Datum akce:  29.5.2015
Noci kostelů se v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku zúčastnilo přes 220 lidí. Na začátek vystoupila dětská schola s pásmem o blahoslavené Chiaře Luce Badano. Poté následovalo povídání o hitorii kostela od místního rodáka Josefa Hrčka a varhanní koncert lubinsého varhaníka Jiřího Sedoníka.
Zlatým hřebem večera bylo divadelní představení Pilátova žena v podání štramberského spolku divadla Pod veží. Poté následoval violoncellový koncert Tomáše sochy. V průběhu celého večera mohli návštěvnící v boční kapli zapálit svíčku či napsat své prosby a díky, za které se modlilo při závěrečné adoraci.
Celý večer v kostele běžela také prezentace fotografií ze života farnostié Návštěvníci měli možnost prohédnout si jindy nepřístupné prostory věže kostela.
nahled
Datum akce:  17.5.2015
Tradiční poutní mše svatá a svátostné požehnání s koncertem dětské scholy.
nahled
Datum akce:  3.5.2015
Foto: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  5.4.2015
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
nahled
Datum akce:  3.4.2015
Velký pátek a Bílá sobota
nahled
Datum akce:  28.3.2015
První svatá zpoveď dětí, které v roce 2015 přistoupí k 1. svatému přijímání. Nakonec byli všichni odměněni malým pohoštěním na faře.
nahled
Datum akce:  20.3.2015
Tentokrát proběhlo v Místku a trvalo 2 dny.
nahled
Datum akce:  19.3.2015
Mše svatá z oslavy 40. narozenin o. Vladimíra.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  22.2.2015
Jako každý rok pořádala i letos mládež našeho děkanátu Křížovou cestu. Tentokrát v Rybím.
nahled
Datum akce:  10.1.2015
Koncert komorního sboru Masarykova gymnázia z Příbora.
nahled
Datum akce:  28.12.2014
Výtěžek z koncertu byl věnován na pomoc 12-ti leté Adélce Mazačové.
nahled
Datum akce:  26.12.2014
nahled
Datum akce:  24.12.2014
nahled
Datum akce:  30.11.2014
1. nedělě adventní - mše svatá pro děti
nahled
Datum akce:  28.11.2014
Z programu regenerace byly obnoveny hlavní vstupní dveře do kostela.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  16.10.2014
Michal Dostál byl 16. 10. 2014 oceněn o. biskupem za podíl na opravě kostela sv. Kateřiny ve Štramberku.
Více informací na webu doo.cz.

Autor fotografií: Pavel Zuchnický a Zdeněk Poruba
nahled
Datum akce:  5.10.2014
Říjnová nedělní mše svatá pro děti.
nahled
Datum akce:  28.9.2014
Tradiční mše svatá a pobožnost u kříže a u sochy sv. Václava na Kotouči.
nahled
Datum akce:  21.9.2014
Svěcení nového kříže u kostela v Závišicích u příležitosti 100 let od začátku 1. světové války. Střední část kříže je vytvořena z torza kříže, který byl kdysi násilně zbourán.
nahled
Datum akce:  12.9.2014
Stavba lešení a instalace renovovaných vitráží. Akce proběhla od 13. do 23. 9. 2014.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  9.9.2014
Instalace obnoveného litinového kříže vedle kostela a demontáž a odvoz dveří k renovaci.
nahled
Datum akce:  29.8.2014
Koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek z Nového Jičína proběhl v kostele sv. Kateřiny. Soubor tak již tradičně zakončil své soustředění.
nahled
Datum akce:  17.8.2014
Celostatátní setkání animatorů je setkání mladých lidí, kteří vzali vážně svoje křesťanské povolání a mají zájem sloužit v rámci církve Bohu i druhým lidem.
Další informace o setkání najdete na csa2014.signaly.cz/
nahled
Datum akce:  29.7.2014
Letní vícedenní setkání mládeže se tentokrát uskutečnilo v Odrách od 29. 7. 2014 do 3. 9. 2014. Další informace o akci najdete na www.odry2014.eu
nahled
Datum akce:  24.7.2014
Znovuposvěcení opraveného svatostánku v kostele sv. Kateřiny.

Autor fotografií: Vít Sykala
nahled
Datum akce:  10.7.2014
Jedna z prvních mší svatých novokněze Pavla Marka proběhla 10. 7. 2014 v Závišicích.
nahled
Datum akce:  3.7.2014
Primiční mše svatá probíhala vedle kostela sv. Václava v Lubině.
nahled
Datum akce:  1.6.2014
Poutní mši svatou sloužil o. František Janotka. Odpoledne před požehnáním proběhlo pásmo písní od dětské scholy o blahoslavené Chiare Luce Badano.
nahled
Datum akce:  23.5.2014
noc kostelu 2014

Fotografie publikovány v rámci projektu Člověk a víra
nahled
Datum akce:  17.5.2014
U příležitosti získání titulu Památka roku 2013 byla v kostele sv. Kateřiny sloužena děkovná mše svatá. Akce se uskutečnila v sobotu 17. května 2014 za přítomnosti děkana novojičínského děkanátu a o. Františka Janotky, který zde zároveň oslavil své 77 narozeniny.
Fotografie publikovány v rámci projektu Člověk a víra
nahled
Datum akce:  27.4.2014
V neděli 27. dubna 2014 od 14 hodin bude projíždět Závišicemi koňský povoz s naším panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude chtít, dostane posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky.
Plánovaná trasa:
 1. Začínáme u kostela (směr hasičská zbrojnice)
 2. Zastávka – pan Antonín Váňa
 3. Zastávka – pan Slávek Dostál
 4. Zastávka – pan starosta Z. Vajda
 5. Zastávka – paní Hajdová
 6. Zastávka – pan Hyvnar (statek)
 7. Zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí)
 8. Zastávka – Tůmovi
 9. Zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem)
 10. Zastávka – pan Jaroslav Gajdušek
 11. Zastávka – Macháčkovi
 12. Zastávka – pan Aleš Kuběna
 13. Zastávka – Lichnovští (Padol)
 14. Zastávka – Hanzelkovi (statek)
 15. Zastávka – Kvardovi (rozcestí)
 16. Zastávka – pan Rostislav Michálek
 17. Zastávka – pan Jiří Ohnůtek
 18. Zastávka – pan Svaťa Macháček (u kaple)
 19. Ukončení – pan Jiří Bajer (Paseky)
Další zastávky podle zájmu. Rádi zastavíme i u VÁS!
nahled
Datum akce:  26.4.2014
V dubnu 2014 začala oprava vitráží ve farním kostele. Nejdříve bylo postaveno lešení na pravé straně a demontovány vitráže. Další týden bylo to samé provedeno i na levé straně.
Fotografie ze stavby lešení 26. 4. 2014 a demontáže vitráží 28. 4. 2014 a 5. 5. 2014


Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  18.4.2014
Velký pátek - Bílá sobota - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
nahled
Datum akce:  4.4.2014
Začátkem dubna 2014 proběhla oprava římsy u střechy farní budovy č. p. 2

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  19.3.2014
Broučci (maminky s dětmi z Kopřivnice, Štramberka a okolí) se sešli ve středu 19.3.2014 v kostele sv. Kateřiny ke společné modlitbě křížové cesty.
nahled
Datum akce:  1.2.2014
Sportovci a rozhodčí z celého světa se zúčastnili Zimních olympijských her ve Valašské Bystřici. Po slavnostním zahájení a zapálení olympijského ohně začaly napínavé souboje o zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Všichni zúčastnění byli skvělí.
nahled
Datum akce:  17.1.2014
První setkání společenství mládeže.
nahled
Datum akce:  26.12.2013
Tradiční svatoštěpánské koledování dětské scholy s dalšími farníky.

Autoři fotografií: Dominik David a Jan Petráš
nahled
Datum akce:  25.12.2013
Štědrý den (půlnoční) - Boží hod vánoční - svátek sv. Štěpána

Autoři fotografií: Dominik David a Ondřej Geryk
nahled
Datum akce:  1.12.2013
Letos děti z farnosti zdobily adventní stromeček. Za splnění úkolu mohly na adventní stromeček pověsit jednu ozdobu.
nahled
Datum akce:  17.11.2013
Tradiční mše ke svátku svaté Kateřiny.

Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  19.10.2013
Mše svatá v kostele sv. Kateřiny u příležitosti svátku svatého Vendelína (Patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí). Zároveň byla při mši svaté posvěcena jeho socha, která bude umístěna v kostele.
Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  28.9.2013
Více než stovka poutníků se sešla na hoře Kotouč u zrestaurované sochy sv. Václava. Pobožnost při tradiční Horové pouti vedl otec Vladimír.
nahled
Datum akce:  12.8.2013
Starší členové dětské scholy si užívali prázdninové dny v horské chaloupce pod Lysou horou. Kromě zpěvu se zdokonalovali v horolezeckých dovednostech.
nahled
Datum akce:  26.7.2013
Sochař Jan Kozel z Bystřice pod Hostýnem a štramberští Orli společnými silami zrenovovali sochu sv. Václava na hoře Kotouč.
nahled
Datum akce:  20.6.2013
Čtyřdenním výletem do Prahy si starší děti scholy zpestřily konec školního roku. Navštívily všechny významné památky, zazpívaly v chrámu sv. Víta, plavily se po Vltavě a zažily zajímavá překvapení.
nahled
Datum akce:  16.6.2013
V neděli 16. června se na travnatém hřišti na Bařinách uskutečnil fotbalový zápas. Proti zkušeným ženáčům nastoupili rychlí mladíci týmu svobodných. Přestože konečný stav byl 5:4 ve prospěch ženatých, vyhráli všichni, kteří se dobře bavili nejen na hřišti, ale také na tribunách.
nahled
Datum akce:  24.3.2013
nahled
Datum akce:  16.3.2013
Letošní setkání se uskutečnilo v Bruntále od 16. do 17. března 2013.
Více fotografií ze setkání najdete na fotogalerie.dominikdavid.cz/
nahled
Datum akce:  10.3.2013
V neděli 10. 3. 2013 se uskutečnila křížová cesta dětí. Hudební doprovod celé křížové cesty letos obstarala dětská schola.
nahled
Datum akce:  1.2.2013
Pololetní prázdniny i celý víkend využila dětská schola k tomu, aby si užila horské chalupy ve Valašské Bystřici. Celkem 25 dětí se snažilo získat u 12 strážců pevnosti klíče a indicie, uhádnout heslo pevnosti Scholard a vybojovat poklad.
Videa jsou na http://www.youtube.com/bbb7ppp.
nahled
Datum akce:  26.12.2012
Tradiční svatoštěpánské koledování dětské scholy a jiných :-)
nahled
Datum akce:  25.12.2012
Půlnoční mše svatá - Slavnost Narození Páně - Pásmo dětské scholy
nahled
Datum akce:  18.11.2012
Mše svatá ke svátku svaté Kateřiny v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku.
nahled
Datum akce:  30.9.2012
Koncem měsíce září jsme prožili s dětskou scholou víkend v Jeseníkách. Při cestě tam jsme se zastavili v Hradci nad Moravicí a po prohlídce okolí jsme si s rodiči zaskotačili v přilehlých zahradách. Hlavním cílem našeho výletu však bylo povzbudit naším hudebním pásmem věřící ve farnostech v okolí Města Albrechtic.
nahled
Datum akce:  28.9.2012
Mše svatá ve farním kostele - bohoslužba slova na Kotouči - setkání s pohoštěním v Kulturním domě ve Štramberku
nahled
Datum akce:  26.8.2012
Na konci srpna si dětská schola společně vychutnávala poslední prázdninové dny při stanování, hrách a soutěžích a procházce po okolí Štramberka.
nahled
Datum akce:  1.7.2012
Oprava 2 velkých soch na farním kostele (vlevo je socha sv. Antonína a vpravo - u Staré školy - je socha sv. Josefa), erbu nad vchodem a menší sochy sv. Jana Nepomuckého. Celá oprava byla plně hrazena z dotace Ministerstva kultury. Farnost zaplatila pouze technicke zajištění akce.

Autoři fotografií: Jan Petráš a Dominik David
nahled
Datum akce:  17.6.2012
Fotbalový zápas tentokrát na fotbalovém hřišti v Rybím.
nahled
Datum akce:  27.5.2012
Autor fotografií: Dominik David
nahled
Datum akce:  27.5.2012
Autor fotografií: Jan Petráš
nahled
Datum akce:  20.5.2012
Slavnostní mše svatá - Požehnání - Pásmo dětské scholy o sv. Františkovi
nahled
Datum akce:  1.5.2012
Dne 1. května vyrazilo 20 dětí dětské scholy se svými rodiči na poutní místo na Hostýně. Po pěším výstupu následovala májová pobožnost u Vodní kaple, mše svatá v bazilice a po ní poznávací hra krásného okolí. Díky nádhernému počasí se výlet opravdu vydařil.
nahled
Datum akce:  3.2.2012
V měsíci únoru se v horské chalupě v blízkosti kopce Soláň uskutečnilo zimní soustředění dvaceti dětí naší scholy. I přes mrazivé počasí pobyt venku nikomu ani trochu nevadil. Ve volných chvílích děti zápasily v Koloseu, navštívily Niagarské vodopády, Eiffelovku, mumie v egyptských pyramidách a prošly se také po Velké čínské zdi. Každý večer jsme slavili mši svatou společně s O. Pavlem v místní kapli. Akce se vydařila a už nyní se těšíme na nějakou další.
nahled
Datum akce:  26.12.2011
Tradiční svatoštěpánská koleda
nahled
Datum akce:  25.12.2011
Půlnoční (3) - Boží hod Vánoční (7) - Požehnání a vystoupení dětské scholy
nahled
Datum akce:  26.11.2011
Dětská schola opět přijala pozvání sester boromejek a o první neděli adventní zavítala do Města Albrechtic. Po cestě děti s rodiči navštívili poutní místo Cvilín a v přilehlém parku si společně zahráli zábavné hry. Děti koncertovaly celkem ve třech farnostech s pásmem o sv. Tarsiciovi. Ve volných chvílích hrály ping pong, stolní hry, vyšívaly vánoční přáníčka na koledu, navštívily místní Dinopark. Všichni odjížděli spokojeni a plni zážitků.
nahled
Datum akce:  28.9.2011
Mše svatá - Pobožnost a svěcení kříže nad Šipkou - Pohoštění a koncert scholy v Kulturním domě
nahled
Datum akce:  21.8.2011
O letních prázdninách jsme vyrazili s dětskou scholou na Slovensko. Výlet jsme spojili s hudebním vystoupením ve dvou farnostech poblíž Trnavy. I když jsme nezpívali ve slovenštině, příběh o sv. Tarsiciovi oslovil mnohé místní farníky. Na zážitky ze stanování, koupání, sportování a výletu na hrad Čachtice vzpomínáme dodnes.
nahled
Datum akce:  26.6.2011
Nedělní setkání po požehnání, které bylo tentokrát v režii Společenství matek.
nahled
Datum akce:  5.6.2011
Tradiční štramberská pouť. Odpoledne při požehnání zazpívala malá schola pásmo písní s názvem Sv. Tarsicius.
nahled
Datum akce:  8.4.2011
Diecézní setkání mládeže ve Štramberku ve dnech 8. - 9. 4. 2011

Více fotek na http://fotogalerie.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  3.4.2011
Křížová cesta mládeže od kostela podél Bílé hory nad studánku u očního.
nahled
Datum akce:  17.2.2011
Ve dnech 17. až 20. února 2011 proběhlo zimní soustředění naší dětské scholy v krásném horském prostředí v chalupě na Hutisku. Zpěv, mše svatá, soutěže, bobování, hry, výlety, hledání klíčů k pokladu a mnoho dalšího si děti náramně užily.
nahled
Datum akce:  26.12.2010
nahled
Datum akce:  26.12.2010
Tradiční svatoštěpánská koleda
nahled
Datum akce:  25.12.2010
Půlnoční mše svatá - Boží hod Vánoční - 26.12. -> Svátek svaté rodiny (obnova manželských slibů)
nahled
Datum akce:  27.11.2010
Pletení adventních věnců tentokrát na štramberské faře.
nahled
Datum akce:  6.11.2010
Dětská schola přijala pozvání sester boromejek z Města Albrechtic a ve dnech 6. a 7. listopadu vystupovala se svým pásmem písní a textů s názvem Stvoření světa. Nejprve děti udělaly svým koncertem radost věřícím v místní kapli, potom starým lidem v přilehlé nemocnici a nakonec v rámci svého turné potěšily také farníky v okolních kostelích.
nahled
Datum akce:  29.8.2010
Závěrečný koncert Ondrášku, pěveckého sboru při ZUŠ v Novém Jičíně. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  6.8.2010
Zde se můžete podívat jak se opravovala fara od ledna do konce května 2010.
nahled
Datum akce:  26.6.2010
Farní den u příležitosti 50-ti let kněžství o. Františka
nahled
Datum akce:  24.6.2010
Mše svatá se všemi kněžími novojičínského děkanátu na poděkování za 50 let kněžství o. Františka.
nahled
Datum akce:  6.6.2010
K 1. svatému přijímání ve Štramberku letos přistoupilo 8 dětí.
nahled
Datum akce:  30.5.2010
Biřmování ve Štramberku. Naštěstí nám vyšlo počasí a když jsme potřebovali, tak svítilo sluníčko:-)
nahled
Datum akce:  16.5.2010
Svaté požehnání na pouť. Zpívala nám malá schola.
nahled
Datum akce:  3.4.2010
Obřady velikonoční vigilie a mše svatá
nahled
Datum akce:  29.1.2010
Chalupa proběhla ve dnech 29. - 31.1.2010
nahled
Datum akce:  27.12.2009
Rybova Česká mše vánoční v podání hudebníků a zpěváků ze Štramberka a okolí. Výtěžek byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  26.12.2009
Tradiční akce v Národním sadu v podání hudebníků a divadelníků ze Štramberka a okolí.
nahled
Datum akce:  26.12.2009
Tradiční Svatoštěpánské koledování
nahled
Datum akce:  24.12.2009
Příprava vánočních stromků a betléma 21.12.2009 - Půlnoční - Boží hod vánoční - Zpívání u betléma 25.12.
nahled
Datum akce:  12.12.2009
Příprava na rekonstrukci sociálního zařízení - příprava na nové elektrorozvody
nahled
Datum akce:  11.12.2009
Vánoční koncert Zuzany Stirské a Gospel Time
nahled
Datum akce:  20.11.2009
V pátek 20.11.2009 posvětil O.biskup nový obětní stůl v kostele sv.Cyrila a Metoděje v Závišicích

Autor fotografií: Pavel Zuchnický
nahled
Datum akce:  15.11.2009
Tradiční mše svatá v kostele sv. Kateřiny tentokrát proběhla v neděli 15.11.2009.
nahled
Datum akce:  7.11.2009
Listopadová brigáda na faře

Příprava na nové rozvody elektřiny - štípání dřeva - příprava na nové odpady a přívod vody
nahled
Datum akce:  10.10.2009
Sobotní brigáda na faře.

Příprava pro plynové topení - úklid dřeva do dřevníku
nahled
Datum akce:  18.9.2009
Děkujeme všem, kteří se na natírání oken podíleli.
nahled
Datum akce:  12.9.2009
Tradiční orelská pobožnost u sochy svatého Václava na Kotouči. Letos kvůli návštěvě Svatého Otce posunuta o 2 týdny dopředu.
nahled
Datum akce:  28.8.2009
Charitativní koncert souboru Ondrášek při ZUŠ v Novém Jičíně. Výtěžek z koncertu byl věnován na opravu kostela sv. Kateřiny.
nahled
Datum akce:  4.8.2009
Setkání mládeže z O-O diecéze s O. biskupem ve Zlatých horách
Další fotky si můžete prohlédnout na fotogalerie.dominikdavid.cz
nahled
Datum akce:  14.6.2009
Básnická skladba Václava Renče s hudbou Víta Petrů v podání Štramberského chrámového sboru.
nahled
Datum akce:  13.6.2009
Tentokrát se uklízelo kolem kostela
nahled
Datum akce:  16.5.2009
nahled
Datum akce:  18.4.2009
Tentokrát se pracovalo jak na faře, tak i v kostele sv. Kateřiny
nahled
Datum akce:  12.4.2009
nahled
Datum akce:  5.4.2009
Benefiční divadelní představení, které se konalo v kostele sv.Kateřiny. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl určen na opravu tohoto kostela.
nahled
Datum akce:  26.12.2008
Tradiční akce v Národním sadu
nahled
Datum akce:  25.12.2008
nahled
Datum akce:  1.11.2008
Děkuji Pavlovi Hyklovi za umožnění focení a průvodcovské služby:-)

© 2007-2021 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | pujcovna-privesy.cz | O webu