Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie
Rekonstrukce fary
Večery chval
Kalendář akcí
v Závišicích

Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství dětí 6-11 let
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2023
Ubytování
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Živý betlém 2021

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Bůh je se mnou, nic nepostrádám, nebudu mít nedostatek. (Ž 23,1)

bohosluzby icon

signaly.cz

DM Beskydy

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Modlitby matek
... jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

V naší farnosti se scházíme ke společné modlitbě za naše děti jedenkrát za 14 dní ve středu po mši svaté.

O hnutí Modlitby matek
Drahé přítelkyně,
jsem velmi ráda, že Vám mohu sdělit něco o Modlitbách matek.
V určité době jsme spolu s mou švagrovou Sandrou cítily potřebu se s odevzdaností modlit za problémy týkající se našich dětí.  Byly jsme povolané založit novou modlitební skupinu,  která by se modlila speciálně za děti, a pozvaly jsme i jiné matky, aby se k nám připojily. …
Dostala jsme úžasné odpovědi a víme, že tato modlitební skupina je v Boží režii. Bylo to velmi požehnané! Zjistily jsme, že mnohé matky měly podobné představy a rády se s námi spojily. Je velmi povzbudivé vědět, že nejsme samy a že se k našim modlitbám přidávají další matky na různých místech světa.
Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě,  jsem otevřela Bibli náhodně na verši z  Jeremiáše 31, 16:
"Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí
z nepřátelské země. <
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území."
Jaké nádherné potvrzení - i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš. Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti.

Veronica, zakladatelka hnutí Modlitby matek v Anglii

O tom, že nás Bůh vede a že prostřednictvím Veroniky na nás Duch svatý vylil mnoho milostí, svědčí i fakt, že během několika málo let se MM bez jakékoliv propagace z jedné skupinky rozšířily nyní již do 107 zemí světa! Veronika o tom říká: „Tento zázrak mohl být možný jen proto, že jsem řekla Bohu úplné ANO“.
Veronika velmi apelovala na jednotu mezi námi. Vyzývala nás, aby modlitební řád i modlitby byly jednotně podle knížečky MM. Modlitby jsou jednoduché a v každé zemi stejné. Nemáme do modlitby vnášet nic jiného, než co je v knížečce MM. Není to v tom, že by jiné modlitby byly horší, ale v tom, že nepatří do MM. Máme se je modlit jindy a ne na těchto setkáních MM. To proto, aby se udržela jednota a MM byly stejné v každé zemi na světě.
Veronika dále upozorňuje, že si je vědoma, jak se situace ve společnosti zhoršuje, v jakých těžkých časech žijeme, naše společnost velmi negativně ovlivňuje naše děti a mladé lidi. Naše děti nám jistě brzy řeknou, že jsme staromódní. My je však máme učit pravdě a lásce. I potom, co se na nás osočí, máme být jemní a milovat je, postit se a modlit se. A stále děkovat Bohu za to, že ony nebudou zatraceny. Veronika přímo říká: „Věřím, že ani jedno dítě, za které se modlíme v MM, nebude ztraceno“. Neplýtvejme tedy svými momentálními bolestmi, je lehké modlit se, když jde všechno dobře. Dávejme svou bolest Bohu jako modlitbu. Usmívejme se a buďme radostní, tím podáme nejlepší svědectví o Bohu druhým lidem.
Triduum
je pozvání z nebes připomenout si každého čtvrt roku velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou Marií. Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním,smířením, radostí, pokojem a láskou… Stačí,abychom přišly k Němu a nabraly si z nich. Zároveň nás ujišťuje o síle duchovního spojení, díky kterému i ty matky, které se pro své povinnosti, chorobu nebo jinou překážku nemohou účastnit osobně, mají podíl na všech těchto milostech.

© 2007-2021 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | pujcovna-privesy.cz | O webu