Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie
Rekonstrukce fary
Večery chval
Kalendář akcí
v Závišicích

Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství dětí 6-11 let
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2024
Ubytování
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Brigáda

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


vecery chval

Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku

bohosluzby icon

signaly.cz

DM Beskydy

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Modlitby matek
... jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

V naší farnosti se scházíme ke společné modlitbě za naše děti každý týden ve středu v 19:30 u paní Ludmily Petrášové (Dolní ulice).

O hnutí Modlitby matek

Informace najdete také na www.modlitbymatek.cz

Drahé přítelkyně,
jsem velmi ráda, že Vám mohu sdělit něco o Modlitbách matek.
V určité době jsme spolu s mou švagrovou Sandrou cítily potřebu se s odevzdaností modlit za problémy týkající se našich dětí.  Byly jsme povolané založit novou modlitební skupinu,  která by se modlila speciálně za děti, a pozvaly jsme i jiné matky, aby se k nám připojily. …
Dostala jsme úžasné odpovědi a víme, že tato modlitební skupina je v Boží režii. Bylo to velmi požehnané! Zjistily jsme, že mnohé matky měly podobné představy a rády se s námi spojily. Je velmi povzbudivé vědět, že nejsme samy a že se k našim modlitbám přidávají další matky na různých místech světa.
Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě,  jsem otevřela Bibli náhodně na verši z  Jeremiáše 31, 16:
"Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť  tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí
z nepřátelské země. <
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území."
Jaké nádherné potvrzení - i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš. Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti.

Veronica, zakladatelka hnutí Modlitby matek v Anglii

O tom, že nás Bůh vede a že prostřednictvím Veroniky na nás Duch svatý vylil mnoho milostí, svědčí i fakt, že během několika málo let se MM bez jakékoliv propagace z jedné skupinky rozšířily nyní již do 107 zemí světa! Veronika o tom říká: „Tento zázrak mohl být možný jen proto, že jsem řekla Bohu úplné ANO“.
Veronika velmi apelovala na jednotu mezi námi. Vyzývala nás, aby modlitební řád i modlitby byly jednotně podle knížečky MM. Modlitby jsou jednoduché a v každé zemi stejné. Nemáme do modlitby vnášet nic jiného, než co je v knížečce MM. Není to v tom, že by jiné modlitby byly horší, ale v tom, že nepatří do MM. Máme se je modlit jindy a ne na těchto setkáních MM. To proto, aby se udržela jednota a MM byly stejné v každé zemi na světě.
Veronika dále upozorňuje, že si je vědoma, jak se situace ve společnosti zhoršuje, v jakých těžkých časech žijeme, naše společnost velmi negativně ovlivňuje naše děti a mladé lidi. Naše děti nám jistě brzy řeknou, že jsme staromódní. My je však máme učit pravdě a lásce. I potom, co se na nás osočí, máme být jemní a milovat je, postit se a modlit se. A stále děkovat Bohu za to, že ony nebudou zatraceny. Veronika přímo říká: „Věřím, že ani jedno dítě, za které se modlíme v MM, nebude ztraceno“. Neplýtvejme tedy svými momentálními bolestmi, je lehké modlit se, když jde všechno dobře. Dávejme svou bolest Bohu jako modlitbu. Usmívejme se a buďme radostní, tím podáme nejlepší svědectví o Bohu druhým lidem.
Triduum
je pozvání z nebes připomenout si každého čtvrt roku velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou Marií. Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním,smířením, radostí, pokojem a láskou… Stačí,abychom přišly k Němu a nabraly si z nich. Zároveň nás ujišťuje o síle duchovního spojení, díky kterému i ty matky, které se pro své povinnosti, chorobu nebo jinou překážku nemohou účastnit osobně, mají podíl na všech těchto milostech.

© 2007-2021 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | pujcovna-privesy.cz | O webu