Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Rekonstrukce fary
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Biřmování 2010

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Bůh nosí naše břemena. (Ž 68,20)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 18. 5. - 24. 5. 2020
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 19. 5. 2020 v 09:36:33 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá a májová pobožnost8 hodin
mše svatá a májová pobožnost - Závišice18 hodin
Středamše svatá a májová pobožnost18:30 hodin
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚmše svatá - Závišice17 hodin
mše svatá a májová pobožnost18:30 hodin
Pátekmše svatá, májová pobožnost a adorace (do 20 hodin)18:30 hodin
Sobotamše svatá - Závišice
(s nedělní platností)
18 hodin
Neděle - POUTNÍ SLAVNOSTmše svatá7 hodin
mše svatá10 hodin
Krátká adorace a požehnání14:30 hodin


V neděli při mši svaté SBÍRKA na potřeby farnosti.

Ohledně individuálního přijetí svátostí, zaopatřování, pohřbu, svatby a duchovního rozhovoru se lze telefonicky nebo osobně vkostele domluvit.
Zpovídání přede mši svatou probíhá v sakristii. Kdo chce, může přijít.

Na základě upřesnění vlády ze dne 15. května pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel.
Pravidla pro účastníky bohoslužeb
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty; - Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu