Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2019
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Křížová cesta dětí 2012

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Boží věrnost trvá. (Ž 100,5)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 5. 11. - 11. 11. 2018
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 4. 11. 2018 v 21:25:05 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá17:30 hodin
Středamše svatá17:30 hodin
Čtvrtekmše svatá8 hodin
mše svatá - Závišice17 hodin
PátekPOHŘEB v kostele sv. Kateřiny – Marta Kelnarová15 hodin
Sobotamše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
Nedělemše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


Společenství seniorů ve čtvrtek nebude.

Návštěvy nemocných
ZÁVIŠICE – ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 9:00 hod.
ŠTRAMBERK – v pátek 9. 11. 2018 od 8:00 hod.

SPOLČO DĚTÍ OD 6 do 12 let
KDY: v sobotu 10. 11. 2018 od 9:00 – 11:00 hod.
KDE: fara Rybí


FARNÍ ZPRAVODAJ
Uzávěrka dalšího čísla farního zpravodaje bude ve středu 21. listopadu 2018.
Číslo vyjde na první adventní neděli 2. prosince 2018


PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ plnomocného odpuštění trestů za hříchy, přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciarie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7. let. (tedy do roku 2019.)

Tuto milost je možno získat, každý den od 1. 11. do 8.11., za těchto podmínek, když (jsme) (se) ten den:
- ve stavu posvěcující milosti a přijmeme svaté přijímání
- pomodlíme, na úmysl Svatého otce jakoukoli modlitbu
- navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé

1. 11. odpoledne a 2.11. celý den je možno:
- podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (alespoň modlitbu Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky

Pro získání milostí je potřeba také přijmout svátost smíření (zpověď) a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období.
V ostatních dnech lze takto získat za splnění obvyklých podmínek pro duše v očistci neplnomocné (částečné) odpustky.

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu