Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2019
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Celostátní setkání animátorů 2014

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Pokoj tomuto domu. (Lk 10,5)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Vítejte na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti ŠTRAMBERK.

Výstava fotografií Člověk a víra
Veřejná sbírka na regeneraci kostela
Parkování ve Štramberku během bohoslužeb
Projekt Otevřené chrámy

Nejnovější fotoalbum: Koncert duchovní hudby (26.5.2019)


©tramberská pou» 2008 - podruhé
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 2.5.2008 v 14:23:05 hodin
Nedělní poľehnaní bude tentokrát v 15 hodin.

©tramberská pou» 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 28.4.2008 v 9:56:10 hodin
Ve čtvrtek 1.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mąe svatá i s Májovou poboľností v 18 hodin.

V neděli 4.5. budou ve ©tramberku 2 mąe svaté. Jedna v 7 hodin a druhá v 10:30 hodin, kterou bude slouľit děkan P. Alois Peroutka.

Mozaika 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 22.4.2008 v 20:38:23 hodin
Od 18. do 20.7.2008 proběhne česko-slovenské setkání mládeľe ActIv8 (čti ektivejt) na Velehradě, a to zároveň a v přímém spojení se Světovými dny mládeľe v Sydney, kterých se zúčastní papeľ Benedikt XVI. Cílem setkání na Velehradě je umoľnit důstojnou oslavu Světových dnů mládeľe i těm, kteří se do Austrálie nemohou vypravit. Očekávaná účast na Velehradě je přibliľně 10 000 mladých lidí z České a Slovenské republiky.
Mozaika 2008 je veřejná sbírka, pomocí které bude částečně financováno setkání mládeľe na Velehradě.
Sbírka je realizována prodejem kartiček v ceně 50,- Kč. Kartičky jsou součástí mozaiky, která symbolizuje jednotu nás vąech v církvi. Jednotlivé kartičky pak znázorňují dary Ducha Svatého, nebo» mottem setkání mládeľe je biblický verą: „Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)

Kartičky bude moľno zakoupit v neděli 4.5. po mąi svaté.

Více informací o sbírce naleznete na www.mozaika2008.cz

16.týden roku 2008 ve ©tramberku
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 20.4.2008 v 19:08:04 hodin
V úterý 22.4. nebude mąe svatá. Odpoledne v 16 hodin bude pohřeb.
V sobotu 26.4. bude opět mąe svatá uľ ráno v 7 hodin.
V neděli 27.4. bude mąe svatá za účasti ątramberských dobrovolných hasičů, za které bude taky obětována.

Sbírka na kostel
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 17.4.2008 v 0:20:27 hodin
V neděli 20.4. bude při mąi svaté vykonána sbírka na opravu farního kostela ve ©tramberku.

Týden 31.3 - 6.4.2008 ve ©tramberku
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 30.3.2008 v 12:25:58 hodin
Na pondělí 31.3. je přesuta slavnost Zvěstování Páně. Proto bude mąe svatá večer v 18:30 hodin.

V pátek 4.4. bude mąe svatá uľ v 17 hodin.

V sobotu 5.4. mąe svatá nebude.

Protoľe doąlo ke změně na letní čas budou večerní mąe svaté aľ v 18:30 hodin.

Mąe svaté v kostele CaM v Záviąicích
Autor článku: P. Zdeno Vavro
Vloženo dne 22.3.2008 v 12:46:43 hodin
!!! POZOR !!! Čtvrteční mąe svaté v Záviąicích budou v roce 2008 do prázdnin vľdy zaměřeny k dětem a to kaľdý sudý týden, celá mąe svatá bude vedena v tomto duchu. Čtvrteční mąe svaté v lichém týdnu budou jako obvykle ovąem s promluvou která bude zaměřena na vysvětlení významu a symbolů mąe svaté.

Pořad o skautech na TV Noe
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 10.3.2008 v 21:22:12 hodin
Zajímavý diskusní pořad na téma 100. výročí skautingu u nás i na Slovensku. Pořad byl vysílán v pátek 22.2.
Můľete jej shlédnout ve videoarchivu TV Noe.

Velikonoce ve farnosti Rybí a v Záviąicích
Autor článku: P. Zdenko Vavro
Vloženo dne 10.3.2008 v 20:52:13 hodin
Na Květnou neděli jsou bohosluľby:
Rybí 8. 30 hod.
Záviąice 10. 15 hod.

Zelený čtvrtek:
Rybí 18. 00 hod.

Velký pátek:
Rybí 18. 00 hod.

Bílá sobota:
Záviąice 17. 00 hod.
Rybí 19. 30 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční neděle:
Záviąice 10.15 hod.
Rybí 8. 30 hod.
Po mąi svaté se budou ľehnat Velikonoční pokrmy.

Velikonocni pondělí:
Rybí 8. 30 hod.
Záviąice 10. 00 hod.

Předvelikonoční týden ve ©tramberku
Autor článku: Webmaster
Vloženo dne 9.3.2008 v 12:29:46 hodin
Ve středu 12.3. bude od 17 do 18 hodin příleľitost ke svátosti smíření.

V pátek 14.3. bude mąe svatá přesunuta aľ na 18:30 hodin.

Na sobotu 15.3. je přesunuta Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mąe svatá k této slavnosti bude ráno v 7 hodin.
Odpoledne bude opět příleľitost ke svátosti smíření a to konkrétně od 14:30 do 18 hodin. Budou zpovídat 2 kněľí.
Večer v 18 hodin pak bude mąe s nedělní platností.

Záznamů: 641-642 z celkem 642   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu