Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2018
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Narozeniny O. Františka


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Na nebi jsi upevnil svou věrnost. (Žl 89,3)

bohosluzby icon

Diecéze
Ostravsko-Opavská

signaly.cz


TOPlist

Vítejte na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti ŠTRAMBERK.

noc kostelů
Veřejná sbírka na regeneraci kostela
Parkování ve Štramberku během bohoslužeb
Projekt Otevřené chrámy

Nejnovější fotoalbum: Diecézní setkání mládeže 2018 (16.3.2018)


Farní zpravodaj - uzávěrka
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.2.2018 v 14:19:57 hodin
Uzávěrka příštího čísla farního zpravodaje bude ve středu 7. března 2018 a další číslo vyjde 18. března 2018 (týden před Květnou nedělí).
Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz.

Nové fotografie
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.2.2018 v 14:13:03 hodin

Misijní koláč - poděkování
Autor článku: Petr Buzek
Vloženo dne 9.2.2018 v 18:25:08 hodin
Minulý týden přišel do farnosti krásný dopis z Papežského misijního díla. Poděkování za akci Misijní koláč, kterou dětská škola pořádala na podzim loňského roku.

Pozvánky
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 4.2.2018 v 23:33:06 hodin

Zemřel P. Michal Jadavan
Autor článku: Jana Praisová
Vloženo dne 4.2.2018 v 22:46:06 hodin

V den svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. 2. 2018 - byl do náruče milosrdného Otce povolán P. Michal Jadavan. Zemřel obklopen láskou a péčí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Ostravě-Pustkovci.

Děkovat za jeho život a obětavou službu budeme při rozloučení v sobotu 10. února 2018 při mši svaté v 10.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě – Pustkovci a při mši svaté ve 14.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Poté bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Otec Michal se narodil 1. 8. 1982 v Ostravě. 19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci jáhenské svěcení a rok poté byl 25. 6. 2011 v ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti Odry. Byl také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým kaplanem na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách.

Zemřel v den, kdy se v bohoslužbě slova při mši svaté čtou Simeonova slova: "Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka v pokoji."

Parte ke stažení


Farní zpravodaj
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 28.1.2018 v 12:19:06 hodin
Vážení farníci,
právě vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Nyní bude farní zpravodaj vycházet už jen nepravidelně a to v případě, kdy bude ve farním zpravodaji co zveřejnit.
Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz nebo předejte osobně Dominiku Davidovi.
O datu uzávěrky budete informování prostřednictvím ohlášek a farního webu.

Nové fotografie
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 21.1.2018 v 15:56:03 hodin
Do fotogalerie přibyly fotografie z Oslavy 450 let obory na Hukvaldech a Brigády u kostela.

Farní rada
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 21.1.2018 v 15:35:03 hodin
Do sekce Farní rada byly přidány zápisy z lednových farních rad.

Kurz ALFA
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 7.1.2018 v 13:56:47 hodin

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 7. 1. 2018 v 13:48:06 hodin
Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.
Vaši čeští a moravští biskupové

Záznamů: 11-20 z celkem 618   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu