Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Rekonstrukce fary
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Svatá Kateřina 2015

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Odpouštějte. (Ef 4,32)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist


Veřejná sbírka na opravu Staré věže

Parkování ve Štramberku během bohoslužeb
Projekt Otevřené chrámy

Nejnovější fotoalbum: Otevírání schránek ze Staré věže (13.10.2020)


Online bohoslužby
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 24.10.2020 v 23:59:30 hodin
Přehled online bohoslužeb najdete na www.mseonline.cz.
Program TV noe najdete na www.tvnoe.cz/program a Radia Proglas na www.proglas.cz/program

Omezení bohoslužeb od 22. 10. 2020, minimálně do 3. 11. 2020
Autor článku: o. Vladimír Zelina
Vloženo dne 24.10.2020 v 9:44:03 hodin
Drazí farníci,

vzhledem ke stávající situaci od 22. 10. 2020 se v naší farnosti, ruší do odvolání všechny mše sv. s účastí lidu.

Po domluvě je možné zajistit tyto pastorační služby:
 • individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných: obřad pomazání nemocných a podání viatika)
 • sv. zpověď
 • pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení na hřbitově (max. počet osob – 10)

Svaté přijímání + svátost smíření je možné přijmout:
 • ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého:
  • dle rozpisu bohoslužeb vždy 30 minut přede mší svatou
  • farní kostel - předsíň, bude otevřen k osobní modlitbě každý den
 • ve filiálním kostele sv. Cyrila a Metoděje:
  • v úterý v 17:00 a v neděli v 10:00 hod.

prosím, aby tuto možnost využily pouze osoby zdravé, bez příznaků nemoci, max. ve dvojicích


Dále sděluji, že:
 • během týdne budu sloužit mše sv. bez účasti věřících na předem objednané úmysly a to jen ve farním kostel ve Štramberku. Pokud byste chtěli ten svůj úmysl přesunout na jiný termín, dejte co nejdříve vědět.
 • V Závišicích se mše svaté sloužit nebudou a všechny mešní úmysly pak budou odsloužený po domluvě v jiném termínu.
 • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování volejte na telefonní číslo 739 002 743.
 • není omezená návštěva hřbitovů.

otec biskup Martin připomíná:
 • platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.
 • Spojme se také, je–li to možné, ve 20.00 hod. v modlitbě sv. růžence za ukončení pandemie COVID -19.

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: "Nebojte se!"
Autor článku: o. Vladimír Zelina
Vloženo dne 24.10.2020 v 9:37:02 hodin
Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící.

Z důvodu nejasné situace ohledně pandemie koronaviru rozhodli biskupové o přeložení termínu Celostátního fóra mládeže na jaro 2022 a Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové na 9.-14. srpen 2022. Hovořili také o přípravách na Rok sv. Ludmily, který vyvrcholí Národní poutí na Tetíně 18. září 2021. V rámci tohoto mimořádného roku se uskuteční i další aktivity – výstava o sv. Ludmile, bude připraven vzdělávací program do škol, bohoslužby ve svatoludmilských chrámech atd.
 
Členové ČBK také opětovně doporučili využití mešního formuláře v době pandemie a stejně jako při první vlně koronaviru vyzývají všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu tam, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům (samozřejmě za dodržení hygienických opatření a v souladu s vládními nařízeními).
 
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:
 

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
 
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.


Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena
Autor článku: o. Vladimír Zelina
Vloženo dne 24.10.2020 v 9:28:02 hodin

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020.

V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužily třikrát za den mši.


Vraťme Starou vež zpět!
Autor článku: Petr Buzek
Vloženo dne 21:10:02 v 4:04:58 hodin

Do veřejné sbírky můžete přispět zasláním peněz na účet číslo 5813647349/0800.
Pro jednodušší platbu můžete využít QR kód. Po načtení QR kódu v aplikaci, stačí jen doplnit částku, kterou chcete věnovat, a platbu odeslat. Před odesláním platby prosíme ještě do poznámky pro přijemce napište, kdo částku na obnovu Zvoničky věnoval. Děkujeme.

Za každý váš drobný i větší dar předem děkujeme.

Ve Štramberku zachraňují věž bývalého kostela
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 21.10.2020 v 3:55:42 hodin
V novém čísle Katolického týdeníku (43/2020) si můžete přečíst o rekonstrukci Staré věže.
https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4845-ve-stramberku-zachranuji-vez-byvaleho-kostela.html

Nové fotografie
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 21.10.2020 v 3:53:02 hodin

Biskup Martin pozval v den svátku diecéze na sv. Hedviku ke společné modlitbě růžence
Autor článku: Mgr. Bc. Pavel Siuda
Vloženo dne 16.10.2020 v 00:10:02 hodin


Slavnost svaté Hedviky, patronky Slezska a hlavní patronky ostravsko-opavské diecéze prožijeme letos v tichu svých domácností. Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David se prostřednictvím moderních technologií a především duchovně skrze modlitbu spojí se všemi, kteří v pátek 16. října vezmou ve 20.00 hodin do rukou růženec.

Toto spojení nemusí být pouze duchovní, ale díky moderním technologiím ještě bližší. Biskup Martin se bude s několika dalšími lidmi modlit růženec v kapli sv. Kříže na biskupství v Ostravě a tuto modlitbu streamovat prostřednictvím YouTube kanálu na internet. „Pokud se chcete modlit spolu s námi, můžete využít přímého přenosu modlitby růžence, o níž sv. Jan Pavel II. napsal, že nám dává sílu, abychom problémům světa čelili s jistotou Boží pomoci," vzkázal biskup Martin.

Nová opatření
Autor článku: o. Vladimír Zelina
Vloženo dne 14.10.2020 v 14:42:01 hodin
Rozhodnutím vlády se počínaje středou 14. října 2020 omezuje počet účastníků bohoslužeb na 6 osob ve vnitřních prostorách a 6 osob v prostorách venkovních. Přednost na účasti při mši svaté má ten kdo má nahlášenou mši svatou. Zadní část kostela bude zpřístupněna k osobní modlitbě a ztišení.

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jde o nošení roušek ve vnitřních prostorách, dvou metrové rozestupy a desinfekce. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom projevů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Výuka náboženství se ruší.

Svátost smíření, je možné přijmout vždy, přede mši svatou. Obvykle, nejdříve půl hodiny před ní. A nebo se lze domluvit telefonicky, individuálně. Svaté přijímání lze přijmou při mši svaté nebo i po ní. Lze se domluvit i individuálně.

Další kněžské služby jako domlouvání pohřbů, svateb, křtů a pomazání nemocných se řeší buď na faře osobně a nebo telefonicky - mobil 739 002 743.

Oprava zvoničky v plném proudu
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 12.10.2020 v 14:25:06 hodin

Záznamů: 1-10 z celkem 780   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu