Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Farní den

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Máte oči, a nevidíte. (Mk 8,18 )

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 4. 11. - 10. 11. 2019
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 3. 11. 2019 v 23:11:24 hodin
Pondělímše svatá6:45 hodin
Úterýmše svatá8 hodin
mše svatá - Závišice17 hodin
Středamše svatá17:30 hodin
Čtvrtekmše svatá8 hodin
POHŘEB – Jiří Lepka (Bohoslužna slova)15:30 hodin
Pátekmše svatá a adorace (do 19 hodin)17:30 hodin
Sobotamše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
Nedělemše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


Návštěvy nemocných
Pozor změna ve dnech
ZÁVIŠICE – v pátek 8. 11. 2019 od 8:30 hod.

SPOLČO DĚTÍ od 6 do 11 let
KDY: v sobotu 9. 11. 2019 od 9:00 – 11:00 hod.
KDE: fara Rybí

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ plnomocného odpuštění trestů za hříchy, přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciarie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7 let.

Pro získání milostí je potřeba přijmout svátost smíření (zpověď) a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období. V ostatní dny v roce za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné (částečné) odpustky.

Tuto milost je možno získat, každý den od 1. 11. do 8. 11., za těchto podmínek, když ten den:
- jsme ve stavu posvěcující milosti a přijmeme svaté přijímání
- se pomodlíme, na úmysl Svatého otce jakoukoli modlitbu
- navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé

Navíc 1. 11. odpoledne a 2. 11. celý den je možno podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (alespoň modlitbu Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky.

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu