Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Rekonstrukce fary
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
1. svaté přijímání 2010

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 15. 4. - 21. 4. 2019
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 14. 4. 2019 v 14:48:28 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá18:30 hodin
Středamše svatá18:30 hodin
Zelený čtvrtekmše svatá - Závišice17 hodin
mše svatá18:30 hodin
Velký páteklidová pobožnost Křížové cesty - Závišice14:15 hodin
Velkopáteční obřady - Závišice15 hodin
lidová pobožnost Křížové cesty15:45 hodin
Velkopáteční obřady16:30 hodin
Bílá sobotamše svatá - Závišice18 hodin
mše svatá a křest katechumena Daniela Komárka20:30 hodin
Nedělemše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin
Pondělí Velikonočnímše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


MŠE SVATÉ S LETNÍM REŽIMEM V ÚTERÝ A ČTVRTEK ZAČNOU AŽ PO VELIKONOCÍCH. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY
Svátost manželství přijmou dne 4. 5. 2019 v 11:00 hod. v kostele sv. Kateřiny Jan Liška a Lucie Kletenská

OPRAVA FARNÍHO KOSTELA 2019 - Celkem 3.689.539,48 Kč
podíly:
Příspěvek Ministerstvo kultury 1.812.000,00 Kč
Příspěvek města Štramberka 368.954,00 Kč
Podíl farnosti 1.508.585,48 Kč

Farnosti se podařilo získat na zaplacení svého podílu na opravě:
Dotaci z Moravskoslezského kraje 500.000,00- Kč
Příspěvek ze stavebního fondu biskupství Ostravsko-Opavského 200.000,00- Kč
Zbývá došetřit asi 800.000,00- Kč

Samozřejmě, že nadále probíhá veřejná sbírka, něco je na farním účtua něco se ještě nasbírá. Děkuji vám všem o dosavadní pomoc. Ať v podobě modlitby, práce nebo finanční. A zároveň Prosím nadále o vaší štědrost ve sbírkách, modlitbu o Boží pomoc a požehnání a případnou brigádnickou výpomoc. V případě potřeby zapůjčení finančních prostředků se počítá s výpomocí BOO. I kdyby bylo třeba si půjčit, tak je to pořád krásné. Když si člověk uvědomí, že celková oprava vnějšku kostela je za zhruba za 14 mil. Kč a případná půjčka se udělá do max. výše 800 tis. Kč, spíše méně za celou dobu rekonstrukce vnějšku kostela. o. Vladimír

Oprava Staré věže ve Štramberku (po úderu blesku) se odkládá zatím na neurčito, protože celkový stav věže je dost špatný, nemá cenu nyní investovat peníze do opravy je jeddné drobnosti. Protože se jedná o památkově chránený objekt, počkáme, až se objeví nějaký dotační titul, který by celkovou rekonstrukci pomohl zaplatit.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
NEDĚLE 28. 4. 2019 15:00 kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku
Smíšený pěvecký sbor CARMEN ze Zábřehu na Moravě vás zve na kocert. Pod vedením Jiřího Nováka a Karola Ozorovského provede skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, M. Garaua, R. Reala, P. G. Česnokova a jiných
Vstupné dobrovolné, bude věnováno na opravu farního kostela.

Na Bílou sobotu v 9 hodin ráno obřad efeta + Složení vyznání víry + volba křestního jména - čekatele křtu. Účastni se může kdokoliv.

Cca v 9:30 hodin na Bílou sobotu pak proběhne nácvik ministrantů.

Na Bilou sobotu bude možnost adorace v kostele u Božího hrobu. Ve Štramberku od 11 do začátku bohoslužby. V Závišicích od 13 do začátku mše svaté.

Na Velký pátek a bílou sobotu u Božího hrobu proběhne sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

V neděli proběhne sbírka na kněžský seminář.


© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu