Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Tříkrálová sbírka 2009

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Neměj nenávist v srdci. (Lv 19, 1)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 4. 3. - 10. 3. 2019
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 2. 3. 2019 v 22:03:35 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá17:30 hodin
Popeleční středamše svatá - Závišice!!! 16:30 hodin !!!
mše svatá!!! 18 hodin !!!
Čtvrtekmše svatá8 hodin
Pátekmše svatá a adorace (do 19 hodin)17:30 hodin
Sobotamše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
NeděleLidová pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY7:45 hodin
mše svatá8:30 hodin
Lidová pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY - Závišice9:15 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ

POSTY:
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/PATERO-CIRKEVNICH-PRIKAZANI.html
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je časem kající praxe církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň 1 hodinu.

POSTNÍ DOBA je také dobou bezprostřední přípravy čekatele na křest, Daniela Komárka. Prosím Vás o intenzivní modlitbu za něho a také případný půst na tento úmysl. Děkuji, o. Vladimír
1. neděli postní proběhne obřad zařazení katechumena mezi čekatele křtu.

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ V ROCE 2019
KDY: VE ČTVRTEK 7. 3. 2019 v 9:00 PO MŠI SVATÉ
KDE: UČEBNA NAD SAKRISTIÍ

SPOLČO DĚTÍ OD 6 do 12 let
KDY: v sobotu 9. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 hod.
KDE: fara Rybí

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu