Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2019
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
1. neděle adventní 2016

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Ty jsi mé útočiště. (Žl 31,5)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Aktuální ohlášky 29. 10. - 4. 11. 2018
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 28. 10. 2018 v 22:17:25 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá17:30 hodin
Středamše svatá17:30 hodin
Čtvrtekmše svatá - Závišice16 hodin
mše svatá17:30 hodin
Pátekmše svatá - Závišice16 hodin
mše svatá a adorace (do 19 hodin)17:30 hodin
Sobotamše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
Nedělemše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


V neděli při mši svaté měsíční sbírka na potřeby farnosti

Úprava v datech výuky náboženství

POZOR ZMĚNA - Návštěvy nemocných
ZÁVIŠICE – ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 8:30 hod.
ŠTRAMBERK – v pátek 9. 11. 2018 od 8:00 hod.

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ plnomocného odpuštění trestů za hříchy, přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciarie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7. let (tedy do roku 2019).

Tuto milost je možno získat, každý den od 1. 11. do 8.11., za těchto podmínek, když (jsme) (se) ten den:
- ve stavu posvěcující milosti a přijmeme svaté přijímání
- pomodlíme, na úmysl Svatého otce jakoukoli modlitbu
- navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé

1. 11. odpoledne a 2.11. celý den je možno:
- podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (alespoň modlitbu Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky
Pro získání milostí je potřeba také přijmout svátost smíření (zpověď) a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období.
V ostatní dny v roce 2018 za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné (částečné) odpustky.


© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu