Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2018
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Koledování 2009


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Tomu, kdo má, bude dáno. (Lk 19,26)

bohosluzby icon

Diecéze
Ostravsko-Opavská

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská


TOPlist

Aktuální ohlášky 6. 11. - 12. 11. 2017
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 5. 11. 2017 v 09:22:55 hodin
Pondělí
Úterýmše svatá17:30 hodin
Středamše svatá17:30 hodin
Čtvrtekmše svatá6:45 hodin
POHŘEB - Ludmila Hyvnarová - Závišice!!! 15 hodin !!!
Pátekmše svatá a adorace (do 19 hodin)17:30 hodin
SobotaBIŘMOVÁNÍ10 hodin
mše svatá - farní kostel
(s nedělní platností)
17:30 hodin
Nedělemše svatá8:30 hodin
mše svatá - Závišice10 hodin


V neděli ve mši svaté bude PŘIJAT DO KATECHUMENÁTU Daniel Komárek

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
KDE: Farní kostel
KDY: 10. 11. v pátek po adoraci
Prosím přijďte už 15 minut před začátkem na adoraci, je-li to možné. Abychom pak začali včas. Děkuji, o. Vladimír

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ plnomocného odpuštění trestů za hříchy, přivlastnitelné duším všech věrných zemřelých:
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciarie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu 7. let. (tedy do roku 2019.)
Tuto milost je možno získat, každý den od 1. 11. do 8.11., za těchto podmínek, když (jsme) (se) ten den:
- ve stavu posvěcující milosti a přijmeme svaté přijímání
- pomodlíme, na úmysl Svatého otce jakoukoli modlitbu
- navštívíme hřbitov a třeba v duchu se pomodlíme za věrné zemřelé
1. 11. odpoledne a 2.11. celý den je možno:
- podmínku modlitby za zemřelé učinit v kostele (alespoň modlitbu Otče náš a Věřím v Boha), k tomu je potřeba splnit ostatní výše uvedené podmínky
Pro získání milostí je potřeba také přijmout svátost smíření (zpověď) a to může být i před tímto obdobím nebo kdykoliv v tomto období.
V ostatní dny v roce 2017 za splnění obvyklých podmínek získáváme pro duše v očistci neplnomocné (částečné) odpustky.

SLUŽBA V KOSTELE SV. KATEŘINY
Vážení farníci,
opět se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se zajištěním otevření kostela sv. Kateřiny o víkendech. V sobotu je to od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Pokud jste ochotni si nějaký víkend vzít, prosím, abyste se zapsali do seznamu, který je umístěn pod kůrem ve štramberském farním kostele. Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu.

ÚKLID KOSTELA
Kdo by byl ochotný se zapojit do běžného úklidu, tak se může také přihlásit. Není to často, nyní máme šest skupin, to znamená úklid jednou za šest týdnů. Děkujeme za ochotu pomoci.
paní Davidová


© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu