Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Úklid kostela 2020
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"nahodné foto
 
Svatý Václav 2014

Koně BAJEROVI Závišice
Vyjížďky na koních, jízdy kočárem a mnoho dalšího.
telefon: 737 472 741


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Bůh se ujme mé pře. (1S 24,16)

bohosluzby icon

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská

TOPlist

Vítejte na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti ŠTRAMBERK.

Veřejná sbírka na regeneraci kostela
Parkování ve Štramberku během bohoslužeb
Projekt Otevřené chrámy

Nejnovější fotoalbum: Prorokovali proroci ( 4.1.2020)


Vyuľití sbírek na opravy kostela
Autor článku: Michal Dostál
Vloženo dne 23.5.2008 v 0:18:33 hodin
Vyuľití sbírek na opravu kostela v letoąním roce:
 • nátěr střechy věľe farního kostela a impregnace krovů (náklady 180 000 Kč z toho státní dotace 126 000 Kč)
 • drobné opravy na faře:
  • nová podlaha ve skautské klubovně
  • oprava kanálu na budově fary č.2 a vybudování nového kanálu na odvedení vody ze střechy budov ve dvoře farní zahrady
  • nátěry oken budovy č.2
  • oprava části hradební zdi mezi farami
 • příprava projektů na opravu kostela sv.Kateřiny
  • havarijní stav krovu, části střechy, stropu, kůru, oltáře, lavic
  • zabezpečení kostela (alarm, dveře, mříľe)
  • odvodnění kolem kostela

V daląích letech nás čeká:
 • nátěr střechy Staré věľe
 • zvelebení farní zahrady u fary
 • drobné úpravy kolem farního kostela na náměstí
 • celková oprava kostela sv. Kateřiny
 • stavební úpravy na faře
Nátěr střechy, který letos provedeme na věľi farního kostela má ľivotnost přibliľně 5 aľ 7 let. Potom z důvodu ąpatného stavu pozinkovaného plechu budeme muset pokrýt střechu novou krytinou (měděným plechem).
Zároveň musíme řeąit rozpadající se podstavce pod sochami na věľi farního kostela.

I za předpokladu zajiątění státních dotací, budeme v naąí farnosti potřebovat větąích finančních prostředků neľ bylo doposud. Proto za vąechny dary PÁN BŮH ZAPLA«.

Termíny brigád na faře: 14.6.2008, 12.7.2008, 9.8.2008, 13.9.2008, 11.10.2008. Vľdy v sobotu v 8.00hodin.

Dudlík 2008
Autor článku: Alľběta Najzarová
Vloženo dne 12.5.2008 v 18:01:14 hodin
V neděli 15.6. se od 14 hodin v parku vedle Katolického domu v Kopřivnici uskuteční charitativní akce Dudlík 2008. Výtěľek z akce půjde na Fond ohroľených dětí.
Pozvánka na akci

Májové poboľnosti 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.5.2008 v 12:20:31 hodin
Májové poboľnosti budou 3x týdně a to ve středu a v pátek od 18:15 hodin přede mąí svatou a v neděli ve 14:30 hodin spolu s poľehnáním.

©tramberská pou» 2008 a sv. Florián
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.5.2008 v 1:14:50 hodin
Byly přidány fotky ze Mąe za hasiče a ©tramberkské pouti 2008.

Mąe svaté a jiné aktivity u kostela sv. CaM v Záviąicích
Autor článku: P. Zdenko Vavro
Vloženo dne 9.5.2008 v 1:03:14 hodin
Slavná mąe svatá se slavnosti Seslání Ducha Svatého bude v neděli 11.5.2008 mimořádně v 11. 00 hod.

V neděli 25. 5. od 15. 00 hod. se uskuteční setkání farníků farností Rybí a Záviąice. Přijďte se pobavit, zahrát fotbálek, něco si opéct... Vąichni jsou srdečně zvání. Akce se uskuteční na hřiąti naproti hospody "U Kremlů " a ve venkovních prostorech pohostinství...

31. 5. bude výstup na Lysou horu. Podrobnosti budou hláąeny v ohláąkach.

Pořad bohosluľeb v 19.týdnu
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 3.5.2008 v 22:41:26 hodin
Ve středu 7.5. a v pátek 9.5. bude v 18:15 hodin májová poboľnost a následně v 18:30 hodin mąe svatá.

Ve čtvrtek 8.5. bude mąe svatá v 8:45 hodin ráno.

Příątí neděli 11.5. se při mąi svaté uskuteční sbírka na Charitu. Daląí informace o charitě najdete na charita.cz

©tramberská pou» 2008 - podruhé
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 2.5.2008 v 14:23:05 hodin
Nedělní poľehnaní bude tentokrát v 15 hodin.

©tramberská pou» 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 28.4.2008 v 9:56:10 hodin
Ve čtvrtek 1.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mąe svatá i s Májovou poboľností v 18 hodin.

V neděli 4.5. budou ve ©tramberku 2 mąe svaté. Jedna v 7 hodin a druhá v 10:30 hodin, kterou bude slouľit děkan P. Alois Peroutka.

Mozaika 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 22.4.2008 v 20:38:23 hodin
Od 18. do 20.7.2008 proběhne česko-slovenské setkání mládeľe ActIv8 (čti ektivejt) na Velehradě, a to zároveň a v přímém spojení se Světovými dny mládeľe v Sydney, kterých se zúčastní papeľ Benedikt XVI. Cílem setkání na Velehradě je umoľnit důstojnou oslavu Světových dnů mládeľe i těm, kteří se do Austrálie nemohou vypravit. Očekávaná účast na Velehradě je přibliľně 10 000 mladých lidí z České a Slovenské republiky.
Mozaika 2008 je veřejná sbírka, pomocí které bude částečně financováno setkání mládeľe na Velehradě.
Sbírka je realizována prodejem kartiček v ceně 50,- Kč. Kartičky jsou součástí mozaiky, která symbolizuje jednotu nás vąech v církvi. Jednotlivé kartičky pak znázorňují dary Ducha Svatého, nebo» mottem setkání mládeľe je biblický verą: „Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)

Kartičky bude moľno zakoupit v neděli 4.5. po mąi svaté.

Více informací o sbírce naleznete na www.mozaika2008.cz

16.týden roku 2008 ve ©tramberku
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 20.4.2008 v 19:08:04 hodin
V úterý 22.4. nebude mąe svatá. Odpoledne v 16 hodin bude pohřeb.
V sobotu 26.4. bude opět mąe svatá uľ ráno v 7 hodin.
V neděli 27.4. bude mąe svatá za účasti ątramberských dobrovolných hasičů, za které bude taky obětována.

Záznamů: 651-656 z celkem 656   Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu