Římskokatolická farnost Štramberk

Aktuality Ohlášky Bohoslužby Kontakt Kostely Fotogalerie Návštěvní kniha
Farní zpravodaj
Farní rada
Výuka náboženství
Biřmování
Společenství:
• Společenství mládeže
• Společenství ministrantů
• Modlitby matek
• Skauti
• Eucharistická hodina
Služby v kostele
svaté Kateřiny


Úklid kostela 2018
Pronájem fary
Svatba
Cyklus přednášek
"Ve škole Ježíšově"



nahodné foto
 
Křížová cesta mládeže


Centrum pro rodinu Kopřivnice

logo_krestansky darek

vila machů

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku
Biblický citát na dnešní den
Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17)

bohosluzby icon

Diecéze
Ostravsko-Opavská

signaly.cz

Diecéze
Ostravsko-Opavská


TOPlist

Vítejte na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti ŠTRAMBERK.

Betlémské světlo 2018
Veřejná sbírka na regeneraci kostela
Parkování ve Štramberku během bohoslužeb
Projekt Otevřené chrámy

Nejnovější fotoalbum: Děkanátní pouť 2018 ( 2.6.2018)


Opět přidány nové fotky
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 26.5.2008 v 14:36:59 hodin

Změna mąe svaté v kostele sv. CaM v Záviąicích
Autor článku: P. Zdenko Vavro
Vloženo dne 24.5.2008 v 13:56:23 hodin
Oznamuji, ľe mąe svatá v neděli 1. června (den dětí :-) ) bude slavena v 18. 00 hod.

Sbírka na opravu kostela
Autor článku: Michal Dostál
Vloženo dne 23.5.2008 v 1:00:55 hodin
V neděli 25.5.2008 bude při mąi svaté provedena výběrem do koąíků ministranty v průběhu mąe sbírka na opravu kostela. Za vąechny dary PÁN BŮH ZAPLA«.

Vyuľití sbírek na opravy kostela
Autor článku: Michal Dostál
Vloženo dne 23.5.2008 v 0:18:33 hodin
Vyuľití sbírek na opravu kostela v letoąním roce:
 • nátěr střechy věľe farního kostela a impregnace krovů (náklady 180 000 Kč z toho státní dotace 126 000 Kč)
 • drobné opravy na faře:
  • nová podlaha ve skautské klubovně
  • oprava kanálu na budově fary č.2 a vybudování nového kanálu na odvedení vody ze střechy budov ve dvoře farní zahrady
  • nátěry oken budovy č.2
  • oprava části hradební zdi mezi farami
 • příprava projektů na opravu kostela sv.Kateřiny
  • havarijní stav krovu, části střechy, stropu, kůru, oltáře, lavic
  • zabezpečení kostela (alarm, dveře, mříľe)
  • odvodnění kolem kostela

V daląích letech nás čeká:
 • nátěr střechy Staré věľe
 • zvelebení farní zahrady u fary
 • drobné úpravy kolem farního kostela na náměstí
 • celková oprava kostela sv. Kateřiny
 • stavební úpravy na faře
Nátěr střechy, který letos provedeme na věľi farního kostela má ľivotnost přibliľně 5 aľ 7 let. Potom z důvodu ąpatného stavu pozinkovaného plechu budeme muset pokrýt střechu novou krytinou (měděným plechem).
Zároveň musíme řeąit rozpadající se podstavce pod sochami na věľi farního kostela.

I za předpokladu zajiątění státních dotací, budeme v naąí farnosti potřebovat větąích finančních prostředků neľ bylo doposud. Proto za vąechny dary PÁN BŮH ZAPLA«.

Termíny brigád na faře: 14.6.2008, 12.7.2008, 9.8.2008, 13.9.2008, 11.10.2008. Vľdy v sobotu v 8.00hodin.

Dudlík 2008
Autor článku: Alľběta Najzarová
Vloženo dne 12.5.2008 v 18:01:14 hodin
V neděli 15.6. se od 14 hodin v parku vedle Katolického domu v Kopřivnici uskuteční charitativní akce Dudlík 2008. Výtěľek z akce půjde na Fond ohroľených dětí.
Pozvánka na akci

Májové poboľnosti 2008
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.5.2008 v 12:20:31 hodin
Májové poboľnosti budou 3x týdně a to ve středu a v pátek od 18:15 hodin přede mąí svatou a v neděli ve 14:30 hodin spolu s poľehnáním.

©tramberská pou» 2008 a sv. Florián
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 11.5.2008 v 1:14:50 hodin
Byly přidány fotky ze Mąe za hasiče a ©tramberkské pouti 2008.

Mąe svaté a jiné aktivity u kostela sv. CaM v Záviąicích
Autor článku: P. Zdenko Vavro
Vloženo dne 9.5.2008 v 1:03:14 hodin
Slavná mąe svatá se slavnosti Seslání Ducha Svatého bude v neděli 11.5.2008 mimořádně v 11. 00 hod.

V neděli 25. 5. od 15. 00 hod. se uskuteční setkání farníků farností Rybí a Záviąice. Přijďte se pobavit, zahrát fotbálek, něco si opéct... Vąichni jsou srdečně zvání. Akce se uskuteční na hřiąti naproti hospody "U Kremlů " a ve venkovních prostorech pohostinství...

31. 5. bude výstup na Lysou horu. Podrobnosti budou hláąeny v ohláąkach.

Pořad bohosluľeb v 19.týdnu
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 3.5.2008 v 22:41:26 hodin
Ve středu 7.5. a v pátek 9.5. bude v 18:15 hodin májová poboľnost a následně v 18:30 hodin mąe svatá.

Ve čtvrtek 8.5. bude mąe svatá v 8:45 hodin ráno.

Příątí neděli 11.5. se při mąi svaté uskuteční sbírka na Charitu. Daląí informace o charitě najdete na charita.cz

©tramberská pou» 2008 - podruhé
Autor článku: Dominik David
Vloženo dne 2.5.2008 v 14:23:05 hodin
Nedělní poľehnaní bude tentokrát v 15 hodin.

Záznamů: 591-600 z celkem 601   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

© 2007-2012 Farnost Štramberk | Created and desinged by webdesign4u.cz | prohlidky-virtualni.cz | O webu